Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Sarkofág pro královnu: výstava, projekce filmu, autorské přednášky

Pouze do 16.6.2019 bude v Uměleckoprůmyslovém museu, 17.listopadu 2, Praha 1, zdarma přístupná zajímavá výstava Sarkofág pro královnu.

Unikátní projekt skleněného sarkofágu pro dánskou královnu Margrethe II. se završil v loňském roce jeho osazením do poslední volné boční kaple v katedrále v Roskilde, tradičním pohřebním místě dánských králů. Genezi mimořádného sklářského díla přiblíží projekt Sarkofág pro královnu v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze, který zahrnuje stejnojmenný dokumentární film, výstavu fotografií Pavla Štingla a přednášky Zdeňka Lhotského, odborníka na tavené sklo a dodavatele díla.

Cesta za unikátním a složitým objektem začala už před 15 lety, kdy si Její Výsost královna objednala sarkofág u dánského sochaře Bjørna Nørgaarda. „Sarkofág svou ikonografií, účelem, významem a v neposlední řadě i rozměrem překročil dosud známé hranice umělecké sklářské realizace, a to nejen v rovině vizuální a ideové, ale také technologické,“ napsala PhDr. Sylva Petrová v předmluvě ke knize, která zachytila vznik tohoto unikátního projektu.

Bjørn Nørgaard tavbu skleněného těla sarkofágu několik let bez úspěchu zadával sklářským hutím v Japonsku, Číně a USA, ale uspěl teprve u Zdeňka Lhotského, českého umělce, skláře, sklářského technologa a podnikatele, který se ve své podnikatelské aktivitě specializuje především na tavení objemných objektů. Tento servis poskytuje desítkám světových výtvarníků již od roku 1994 v proslulé dílně v Pelechově u Železného Brodu, kde vznikaly od 50. do počátku 90. let všechny tavené plastiky i rozměrné realizace do architektury ikonické dvojice Stanislava Libenského a Jaroslavy Brychtové. „Prestižní zakázka utavení sarkofágu se stala v mnoha ohledech historickým mezníkem v činnosti profesně zkušeného pelechovského střediska. S něčím takovým jsme se zde dosud nesetkali,“ říká Zdeněk Lhotský.

Na přelomu let 2014 a 2015 mohlo studio začít první zkušební tavby, stanovovat křivky tavení a chlazení. Na výrobě se podílelo kromě Zdeňka Lhotského dalších čtrnáct lidí zaměstnaných ve studiu. Čtyřtunový skleněný objekt začal vznikat ze šesti skleněných částí. Každý kus vážil po utavení zhruba 900 kilogramů, z nichž se 200, respektive 350 kilogramů odřezalo. Po utavení musel každý z kusů zůstat několik měsíců v peci, aby dostatečně vychladl a neměl vnitřní pnutí. Postup prací autor návrhu kontroloval v průběhu výroby zhruba v pěti návštěvách.

O vzniku unikátního skleněného díla vznikl celovečerní dokument Pavla Štingla „Sarkofág pro královnu“, který je v současné době jeho jediným obrazem. Mimořádné dílo je totiž sice instalováno, ale obaleno dřevěnou etují a čeká, až se naplní jeho poslání. Snímek, podpořený Státním fondem kinematografie, vzniknul v koprodukci Studia Lhotský, České televize a společnosti K2. V Uměleckoprůmyslovém museu v Praze bude vůbec poprvé veřejně uveden.

Bjørn Nørgaard (* 1947)

Výrazně ovlivnil uměleckou scénu v Dánsku, a to jak prostřednictvím svých happeningů, tak soch realizovaných ve veřejném prostoru v různých dánských městech. Mezi jeho největší úspěchy patří spolupráce s dánským královským dvorem.

https://bjoernnoergaard.dk/

Zdeněk Lhotský (* 1956)

Český umělec a designér, který získal mezinárodní renomé mimo jiné tím, že se ujal zanikajícího střediska taveného skla na Pelechově u Železného Brodu. Stal se světoznámým technologem a realizátorem projektů v taveném skle. Pracuje pro přední umělce a investory. Je autorem nových technik tavení skla.

https://www.lhotsky.cz/

Pavel Štingl (* 1960)

Vystudoval katedru dokumentární tvorby na FAMU v Praze. Počátkem 90. let zahájil dlouhou sérii velkých politických dokumentů, oceněných na mnoha festivalech. Ve vlastní produkční společnosti K2 jako producent a režisér zrealizoval několik dokumentárních cyklů a koprodukčních dokumentů. Jeho snímky byly uvedeny na mnoha zahraničních i domácích festivalech, kde získaly řadu ocenění.

http://www.k2films.eu/cz/filmy/sarkofag-pro-kralovnu/o-filmu

Doprovodný program:

12. 6., 17.30 h autorská projekce filmu Sarkofág pro královnu s úvodem o natáčení sběrných snímků o zrodu uměleckých děl

13. 6., 17.30 přednáška Zdeňka Lhotského Cesta k sarkofágu

14. – 15. 6., vždy v 17 h projekce filmu Sarkofág pro královnu

Vstup na výstavu volný, vstup na přednášku nebo projekci 50 Kč.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Sarkofág pro královnu: výstava, projekce filmu, autorské přednášky