Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Rozsáhlá výstava Jiří Kolář: Slovník Metod

19. 11.-27. 2. / Museum Kampa / Koláže

Do 27. 2. 2022 bude v Muzeu Kampa, U Sovových mlýnů 2, Praha 1, přístupná v 1. a 2.patře rozsáhlá, zajímavá a krásná výstava děl Jiřího Koláře: Slovník metod.

Text kurátora Jana Skřivánka:

Výstava představuje výběr ze sbírky muzea a z firemní kolekce Pražské plynárenské. K vidění je více než 160 umělcových koláží, objektů a textilních prací, které nabízejí průřez více než padesáti lety jeho tvorby. Název výstavy Slovník metod odkazuje ke stejnojmenné knize Jiřího Koláře, která poprvé vyšla ve Francii právě před třiceti lety.

„S výjimkou Františka Kupky není žádný umělec v našich sbírkách zastoupen tak početným souborem děl jako Jiří Kolář. Mám proto velkou radost, že po čase máme znovu možnost ukázat výběr z jeho prací veřejnosti,“ říká Jiří Pospíšil, předseda správní rady Musea Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových. „Před dvěma lety jsme měli úspěch s Kolářovu výstavu ve Washington DC, u nás v muzeu ale měl Jiří Kolář samostatnou výstavu naposled před sedmi lety, když jsme si připomínali sté výročí jeho narození,“ dodává Pospíšil.

Soubor děl Jiřího Koláře, který shromáždili manželé Meda a Jan Mládkovi, je patrně největší a nejreprezentativnější sbírkou jeho děl. Výrazem dlouholetého přátelství mezi umělcem a Medou Mládkovou je i skutečnost, že Jiří Kolář Museu Kampa v roce 2002 odkázal svou vlastní kolekci obrazů a grafik. Kolářova díla zaujímají prominentní místo i ve sbírce Pražské plynárenské, která se od 90. let systematicky věnuje sběratelství české koláže. Byla to ostatně právě Pražská plynárenská, která v roce 1999 sponzorovala české vydání Slovníku metod.

„Jiří Kolář je jednou z nejvýznamnějších osobností českého poválečného umění. Kolářovy práce – v čele se souborem Kalendář, který bude v Museu Kampa také k vidění – představují zlatý fond naší sbírky. Výstava dává divákům možnost lepšího pochopení mnohovrstevnatosti Kolářova díla a jsme rádi, že je to možné i díky našim zápůjčkám,“ konstatuje Martin Pacovský, šéf společnosti Pražská plynárenská.

Kniha Slovník metod je svědectvím Kolářovy systematičnosti a analytického přístupu k vlastní práci. Umělec v ní v abecedním pořádku představuje 110 různých metod tvorby koláží. Jednou je klíčem použitý materiál, jindy způsob organizace obrazové plochy či techniky jejího členění a narušování. Výstava nepracuje s chronologickým řazením, vystavené práce jsou tříděny podle použitých metod, bez ohledu na dobu svého vzniku. Na výběru z obou sbírek je možné ilustrovat necelou třetinu metod zmiňovaných v autorově Slovníku.

Výstavu kurátorsky připravil Jan Skřivánek, který v září vystřídal Helenu Musilovou na postu šéfkurátora Musea Kampa. Architektonické řešení je dílem Lyndy Zein a Tomáše Džadoně, pod grafikou výstavy jsou podepsáni Rostislav Vaněk a David Faigl. Profesor Vaněk s Jiřím Kolářem spolupracoval na českém vydání Slovníku metod i monografie Příběhy Jiřího Koláře. Obě knihy vydalo v roce 1999 nakladatelství Gallery. Text: J. SkřivánekFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Rozsáhlá výstava Jiří Kolář: Slovník Metod