Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Prezentace knihy „Rukověť dějin umění ve středovýchodní Evropě 400 – 1000“

19. 2.-19. 2. / Goethe Institut / Historie

19.2.2018 se v Goethe Institutu, Masarykovo nábřeží 32, Praha 1, konala prezentace knihy „Rukověť dějin umění ve středovýchodní Evropě 400 – 1000“.

Ediční projekt předkládá obsáhlé dějiny umění ve středovýchodní Evropě od pozdně antického dědictví až po současnost. Poprvé se tak v tomto projektu představuje a v evropské perspektivě diskutuje společné kulturní dědictví národů regionu sahajícího od Baltského moře až k Jadranu. První svazek společně představili oba vydavatelé Jiří Fajt a Christian Lübke.

Jiří Fajt (*1960) je český historik umění žijící v Berlíně a v Praze, od července 2014 generální ředitel Národní galerie v Praze. Věnuje se především středověkému a raně novověkému umění střední a středovýchodní Evropy, je autorem řady publikací a úspěšných mezinárodních výstav.

Prof. Dr. Christian Lübke (*1953 v Hessenu) studoval východoevropské dějiny a slavistiku na univerzitách v Gießenu a Mnichově. Od roku 1980 do 1987 byl vědeckým assistentem projektu ohledně historie slovanů kolem Labe, projekt byl podporován německou společností pro výzkum (DFG). Od roku 1987 až 1992 pracoval jako vědecký assistent u Friedrich-Meinecke-Institutu Svobodné univerzity v Berlíně, a dále působil do roku 1995 v Historické komisi v Berlíně. Od roku 1997 do 2007 byl Lübke profesorem pro východoevropskou historii (zaměření na Polsko) a od roku 2007 je profesorem Středoevropské historie v Historickém semináři Univerzity Lipska.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Prezentace knihy „Rukověť dějin umění ve středovýchodní Evropě 400 – 1000“