Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Předremiéra filmového dokumentu Projektu Minisalon 15 x 15 x 5 cm

16. 11.-30. 11. / Palác Lucerna / Instalace

16. 11. 2022 proběhla v Kině Lucerna předpremiéra filmového dokumentu Projektu Minisalon 15 x 15 x 5 cm.

Pro veřejnost bude mít film premiéru v březnu 2023.

Celovečerní dokumentární film “15 x 15 x 5 (Minisalon 1984)” stírá pomyslný prach historie z unikátního souboru československého výtvarného umění doby normalizace, který vznikl v “orwellovském” roce 1984 jako výsledek experimentální výzvy výtvarníka Josky Skalníka pod záštitou Jazzové sekce. Kolekce byla až do sametové revoluce utajená před “oficiálními místy”, obsahuje 244 výtvarných děl o rozměru 15 x 15 x 5 cm. Jejich autoři a autorky se v nich po svém vyrovnávali nejen s přísně vymezeným formátem výrazové plochy, ale mnozí z nich metaforicky také se společenskými a politickými formáty a “klecemi”, ve kterých byli nuceni během normalizace v ČSSR žít. „15 x 15 x 5 (Minisalon 1984)“ je hravým a „multimediálním“ portrétem (nejen) normalizační doby, filmovým dialogem současnosti s minulostí a s totalitním myšlením a systémem založeným na izolaci, omezení občanských a uměleckých svobod, praxi jednotného, autoritou limitovaného „formátu“, do kterého jsou lidé nuceni se „vejít“.

Producent Lukáš Skalník k filmu píše:

K Minisalonu mám osobní vztah, autorem projektu je můj strýc Joska Skalník a soubor mě už od mládí fascinoval pestrostí výtvarných přístupů, stylů a technik. Zároveň mě tato rozsáhlost dlouhou dobu limitovala v hledání způsobu, jak si s takovým formátem poradit ve filmu. Až po několika letech, kdy se možností filmově zpracovat osud Minisalonu zabývám, jsme nyní s režisérem JQr našli způsob, jak zkombinovat tak velké množství autorsky pojatých děl, dobových materiálů a někdy až absurdních minipříběhů jednotlivých účastníků do hravého, výtvarně relevantního, současného filmového jazyka, který svým osobitým způsobem zrcadlí pestrost a multižánrovost původního projektu. Radikální formát obrazu, kombinace dokumentárního snímání s dobovými materiály, hranými stylizovanými pasážemi, paletou animačních technik i současnou hudbou a technologiemi předurčuje snímek i pro velké plátno a distribuci do kin. Věřím, že vzniká film, jenž diváky vtáhne, bude je svým vizuálním zpracováním bavit, inspirovat a podá jim nejen doklad o tom, jak v době normalizace fungovala alternativní kultura, ale přiměje je i k obecnému zamyšlení nad limity svobody v různých společenských systémech – těch, kterým říkáme „totalitní“, i těch, které označujeme za „svobodné a demokratické“.

Lukáš Skalník – producent

Film uvádí produkční společnost Nomad films.

Režie: JQr
Výtvarný režie: Lukáš Fišárek
Kamera: David Čálek
Hudba: Ivan AcherFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Předremiéra filmového dokumentu Projektu Minisalon 15 x 15 x 5 cm