Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Představení knih Živé pochodně v sovětském bloku a Památník Jana Palacha ve Všetatech

25.2.2020 se v historické budově Národního Muzea, Václavské náměstí 68, Praha 1, konalo představení knih Petr Blažek – Pavla Melková: Památník Jana Palacha ve Všetatech a Petr Blažek: Živé pochodně v sovětském blokuPoliticky motivované případy sebeupalování 1966–1989.

Knihy uvedli režisérka Olga Sommerová a spisovatel Petr Placák. 

Petr Blažek: Živé pochodně v sovětském bloku. Politicky motivované případy sebeupalování 1966–1989.

Tématem této historické monografie jsou politicky motivované případy sebeupálení v sovětském bloku v letech 1966–1989. Na základě historických pramenů autor napsal studii o tomto fenoménu a jednadvacet portrétů živých pochodní, u kterých je doložitelná minimálně částečná politická motivace. Celkem osm případů se stalo v Sovětském svazu (odehrály se na území dnešního Ruska, Ukrajiny, Litvy a Lotyšska), sedm případů sebeupálení se uskutečnilo v Československu, dva případy jsou z Rumunska a Polska a po jednom z východního Německa a Maďarska. Značná část z nich byla radikální reakcí na srpnovou okupaci Československa armádami pěti států Varšavské smlouvy a na potlačení pražského jara. Pro volbu sebeupálení jako formy radikálního protestu hrály zpočátku klíčovou roli případy vietnamských buddhistů. Od ledna 1969 mělo iniciační význam zejména sebeupálení Jana Palacha, které vyvolalo početnou vlnu následovníků nejen v domácím prostředí, ale také v zahraničí.

Petr Blažek – Pavla Melková: Památník Jana Palacha ve Všetatech

Publikace Památník Jana Palacha ve Všetatech není pouhým průvodcem po Památníku a expozici. Zachycuje rodinný dům Jana Palacha jako místo se zvláštním geniem loci, který inspiroval proměnu domu v Památník s prostupující hranou zla. Rovněž tak prezentuje Palachův čin v širokém kontextu rodiny a doby a ukazuje trvalou stopu, kterou zanechal nejenom v českých dějinách 20. a počátku 21. století. Kniha vyšla v 5 jazykových mutacích (česky, anglicky, německy, polsky a rusky).

Více informací o vybudovaném Památníku Jana Palacha ve Všetatech naleznete zde.

Všechny ukázky a fotky z akce: Honza Ch.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Představení knih Živé pochodně v sovětském bloku a Památník Jana Palacha ve Všetatech