Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Pocta Janu Palachovi a Janu Zajícovi 16. 11. 2021

16. 11.-16. 11. / Obecní dům / Malba

16. 11. 2021 se v Obecním domě, Náměstí republiky 5, Praha 1, v pánském klubu konala Pocta Janu Palachovi a Janu Zajícovi .

Akce se kromě známého výtvarníka Jiřího Sozanského zúčastnili i historici a publicisté Petr Blažek, Petr Koura, Martin Palouš, Jan Wiendl.

J I Ř Í S O Z A N S K Ý
Narozen 27. června 1946 v Praze
1960–1963 vyučen zedníkem
1963–1967 pracuje v dělnických profesích
1967–1973 studuje na Akademii výtvarných umění v Praze
(ateliér prof. Františka Jiroudka)
Od roku 1973 se věnuje malbě, kresbě, grafice, plastice, instalacím a environmentům, filmovým dokumentům

Od roku 1976 realizoval více než osmdesát samostatných výstav a účastnil se stovky kolektivních výstav a přehlídek doma i v zahraničí. Je členem spolku grafiků Hollar. Spolu s prof. Jiřím T.Kotalíkem a svojí ženou PhDr. Olgou Sozanskou založil v roce 1992 občanské sdružení Symposion, které realizuje projekty navazující na Sozanského neoficiální aktivity ze sedmdesátých a konce osmdesátých let dvacátého století.
Činnost Symposionu je zaměřena výhradně na nekomerční projekty s širším civilizačním dosahem a zahrnuje několik desítek domácích i mezinárodních projektů – viz publikace SYMPOSION. Jiří Sozanský je svými díly zastoupen v řadě veřejných a soukromých sbírek v ČR i v zahraničí.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Pocta Janu Palachovi a Janu Zajícovi 16. 11. 2021