Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Patrik Hábl, Michal Rataj: (Inter)spaces

24. 9.-24. 9. / Dominikánská 8 / Instalace

24.9.2015 večer se konala v rajské zahradě kláštera Dominikánů umělecká performance Patrika Hábla a Michala Rataje: (Inter)spaces.

Prostorová performance malíře Patrika Hábla a skladatele Michala Rataje mezi ambity dominikánského kláštera v Praze otevřela na pár hodin tento širší veřejnosti téměř neznámý a také jinak uzavřený prostor ticha v samotném historickém centru města. Pouze k nebi volně otevřená rajská zahrada se nachází mezi kostelem sv. Jiljí a barokním refektářem, který návštěvníci již znají z mnoha kulturních či vzdělavacích programů. Umělecká intervence mimo jiné svým experimentálním rozměrem přispěla i k otázce, jak nově toto podivuhodné místo uchopit, kterou si naléhavě kladou jeho dnešní obyvatele.

Probouzení prastarého rajského dvora dominikánů prostorovou malbou a elektroakustickou zvukovou kompozicí Missa Abstracta navíc návštěvníkům otevřelo prostory ještě zcela jiné, které se rozprostírají daleko za klenbami širokých spekter barev a překvapivých tónů: prostory fantazie, rozletu i soustředění, prostory vzrušení i tichého spočinutí, prostory hledání a tázání.

Performance pořádala platforma Dominikánská 8 a Centrum teologie a umění při KTF UK. Celý večer se konal v rámci multižánrového festivalu Betlémská kulturní noc 2015.

Patrik Hábl (* 1975), malíř a grafik, vystudoval VŠUP v Praze u prof. Pavla Nešlehy. Hábl pravidelně vystavuje doma i v zahraničí. V letošním roce se chystá mimo jiné na výstavu do Japonska. Zkušenosti se vstupy současného umění do významných historických objektů prokázal ve svých nedávných projektech jako byla např. intervence “postních obrazů” v akademickém kostele Nejsv. Salvátora, úprava oltáře v klášterním kostele ve Slaném, intervence do stálé expozice středověkého umění v Anežském klášteře nebo instalace v expozici Národní galerie Umění Asie v paláci Kinských. Patrik Hábl působí pedagogicky na VŠUP v Praze. (http://www.patrikhabl.com/)

Michal Rataj (* 1975) vystudoval hudební vědu na FF UK a skladbu na AMU v Praze u prof. Ivana Kurze a prof. Milana Slavického. Absolvoval studijní pobyty ve Velké Británii, Německu a USA. Je autorem především instrumentální a elektroakustické hudby, jedním z jeho zájmů je i gregoriánský chorál. V letech 2000 – 2014 pracoval jako hudební režisér a producent Českého rozhlasu a podílel se na vedení mezinárodní producentské skupiny EBU Ars Acustica. V současné době vyučuje skladbu a elektroakustickou hudbu na katedře skladby HAMU a na NYU Prague. Zkomponoval množství hudeb pro film a rozhlasové hry a jeho skladby byly provedeny a vysílány v řadě zemí po celém světě. (http://michalrataj.com)

O světelný design perfromance se v rajském zahradě dominikánů postaral Vladimír Burian. (http://cosdat.idu.cz/cs/vladimir-burian)

“Dominikánský” projekt Patrika Hábla a Michala Rataje je již v pořadí jejich pátým uměleckým setkáním. Po prvním setkání na květnou neděli 2012 v akademickém kostele Nejsvětějšího Salvátora následovaly společné akce v Liberci, či v Národní galerii v paláci Kinských. V minulém roce se pak uskutečnila intervence nad hrobem padlých v bitvě na Bílé hoře.

http://ctu-uk.cz/interspacesFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Patrik Hábl, Michal Rataj: (Inter)spaces