Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Panelová výstava Česko – Baltské století 1921 – 2021

Do 30. 4. 2022 bude před hlavním vstupem do Karolina Univerzity Karlovy, Ovocný trh 3, Praha 1, přístupná zajímavá panelová výstava Česko – Baltské století 1921 – 2021.

Výstava vznikla jako součást mezinárodní konference o česko – baltských vztazích.

Mezinárodní konference 🇨🇿 Česko-baltské století byla věnována stému výročí uznání 🇪🇪 Estonska, 🇱🇹 Litvy a 🇱🇻 Lotyšska Československem de iure.

Konference byla příležitostí k připomenutí významných vztahů mezi českými a pobaltskými zeměmi v minulosti, přítomnosti i budoucnosti, a to v oblasti historie, kultury, politiky, geografie, filologie a dalších. Konference byla rozdělena do čtyř sekcí. V první sekci historici z Česka, Litvy, Estonska a Lotyšska rozebrali historické okolnosti uznání pobaltských států Československem, vzájemné vztahy v roce 1938 a recepci Pobaltí v dnešní české společnosti. Ve druhé sekci odborníci z Pražského lingvistického kroužku a Univerzity Karlovy pojednali o metodologických otázkách bádání o pobaltském regionu, o dvou historických tématech spjatých s působením litevského knížete Vytautase a bělorusko-litevského vzdělance Františka Skoriny v Praze a o vztahu regionu Pobaltí ke střední Evropě.
 
V třetí části představili zástupci Česko-estonského klubu a Česko-lotyšského spolku historii a současnost těchto organizací s vyzdvižením úlohy českých přátel Pobaltí při podpoře obnovení jeho nezávislosti v letech 1990-1991. Zástupce Masarykovy univerzity vystoupil na téma současné baltistiky v Česku, které jednou z mála zemí na světě, kde lze baltské jazyky litevštinu a lotyštinu studovat na dvou univerzitách na magisterské úrovni (v Praze a v Brně). Závěrečná část představila výuku litevštiny na Univerzitě Karlově a hodnocení studia baltistiky a bádání o ní z pohledu studentů.
 
Součástí konference je stejnojmenná výstava, kterou je možno zhlédnout před vchodem do Karolina.


Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Panelová výstava Česko – Baltské století 1921 – 2021