Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Otevření expozice Praha Karla IV. – středověké město

1.12.2017 byla v Domě u zlatého prstenu, Týnská 6, Praha 1, slavnostně otevřena nová stálá expozice Praha Karla IV. – středověké město.

Praha Karla IV. – středověké město rozšíří stávající část expozice o exponáty vycházející z všedního života tehdejších obyvatel s důrazem na intimitu soukromého života ve středověkém domě. Přibydou originální předměty získané archeologickou činností, například Muzea hl. m. Prahy, Národního památkového ústavu aj. institucí. Další z novinek letošního roku bude také poutavý videomapping modelu Karlova náměstí, který návštěvníky seznámí se středověkou zástavbou tohoto místa. Expoziční prostory se rozšíří také do dalších sálů, ale novou podobu a využití získají i některé stávající modely a motivy výstavy.

Praha Karla IV. – středověké město je pokračováním loňské expozice s podtitulem Velkolepé staveniště Evropy.

Na děti čeká samoobslužná herna v přízemí budovy, inspirovaná knihou Po stopách Karla IV., kde si mohou vyzkoušet běžné aktivity středověkého města.

Více na: www.muzeumprahy.czFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Otevření expozice Praha Karla IV. – středověké město