Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Off2 Biennale – performance Ladislava Vondráka a přátel + další instalace ve Veletržním paláci NG

28.5.2015 proběhlo ve Veletržním paláci Národní Galerie, Dukelských hrdinů 47, Praha 7, v rámci akce Máme otevřeno, Off2 Biennale.

* Po celý den se v expozicích odehrávalo pražské OFF2 BIENNALE, jeden ze salelitů budapešťského OFF Biennale Budapest.
* Intervence vystavujících umělců vstupovaly do dialogu se stálou sbírkou české moderny i se sbírkou francouzského umění 19. a 20. století.
* Intervence se odehrály na pozadí národních narativů a ideologie, která stála a stojí za budováním národních sbírek i za politikou uměleckých muzeí.
* Událost měla do jisté míry „karnevalový“ charakter.

* Ladislav Vondrák / Procházení, 2015, performance od 19.30
* Lukáš Machalický / Sjezd, 2015, performance 19.00-19.30
* Martin Kyrych, Ondřej Petrlík / Don’t Care, Everybody’s Gay, 2015, performance
* Sláva Sobotovičová / Bez názvu, 2015, performance od 19.30
* Jiří Černický / Demonstrace územního plánu, 2015, performance 20.00-20.30
* Filip Dvořák / Labels, 2015, instalace, komentovaná prohlídka 19.30
* Josefina Klimentová, Marie Tučková / Nesla plodonosná země / žeň bohatou, nelakomou / oni v pokoji, když chtěli, / přikládali ruku k dílu / v nepřeberném blahobytě / požehnáni stády bravu / příjemní blaženým bohům, 2015, performance od 18.30
* Jan Pfeiffer / Opěrné body II., 2015, performance, videoprojekce od 18.30
* Ivan Vosecký / Manifest, 2015, performance od 19.30
* Petr Krátký, Viktor Takáč (technická podpora Martin Dandár) / Médium manifestace, 2015, performance 20.30-21.00

—–> další vystavující umělci: Anne-Claire Barriga, Filip Dvořák, Markéta Jáchimová, Pavel Jestřáb, Dalibor Juhász, Tomáš Kajánek, Martin Kolarov, Magdalena Kwiatkowska, Martin Kyrych, Petra Lelláková, Petr Lysáček, Jan Martinec, Veronika Nemejovská, Vojtěch Novák, Kateřina Palešníková, Ondřej Petrlík, Jan Pffeifer, Helena Sequensová, Sláva Sobotovičová, Adam Stanko, Marie Tučková, Vladimíra Večeřová, Ladislav Vondrák, Aleksandrina Yordanova, Jan Zdvořák

Pražské OFF2 Biennale je jedním ze satelitů budapešťského OFF Biennale Budapest. Umělecké akce vstupují do dialogu s historií a dále rozvíjí témata přítomná v uměleckých dílech ve stálé expozici Národní galerie v Praze ve Veletržním paláci. V rámci festivalu proběhnou i efemérní akce, jichž se může účastnit široké publikum. Umělecké performance a intervence se věnují mimo jiné problematice sebeurčení a jsou tak výrazem podpory maďarským kolegům, pro něž jsou tyto otázky klíčové. Identita člověka v rámci společnosti je spojená se strukturami definovanými kódem jazyka, sdílenou historií, zvyky, národní kuchyní, územím, měnou a dalšími. Kód národa je proměnlivý a nepřeložitelný (!) do kódu jiné společnosti. Těmito mechanismy společnost sama sebe definuje, bez nich by se nacházela v nepřehledném chaosu, kód národa je tak nezbytný pro její existenci. Národnost je snahou sjednotit mnohost pod zdánlivou jednotu. Avšak jedná se o uměle vytvořenou strukturu, která má ambici být vnímána jako přirozená. Je to konstrukt, který si nemůžeme uvědomovat, když se nacházíme uvnitř – proto je OFF2 Biennale příležitostí vystoupit vně z těchto struktur a kriticky nad nimi uvažovat. Problematika bude konfrontována s historickým pojímáním národní myšlenky v expozicích Veletržního paláce. Korpus manifestací byl ke zhlédnutí jednak in situ 28. května 2015, ale také prostřednictvím webových stránek.

Kurátorský tým:
Filip Dvořák, Markéta Jáchimová, Martin Kolarov, Marek Meduna, Eva Skopalová

Produkce:
Oldřich Bystřický

Poděkování patří Národní galerii v Praze za laskavé umožnění uspořádat OFF2 Biennale.

http://offnadruhou.tumblr.com/
http://offbiennale.hu/en/Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Off2 Biennale – performance Ladislava Vondráka a přátel + další instalace ve Veletržním paláci NG