Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Nová stálá expozice Zapomenuté dějiny města Liberce

V podzemí liberecké radnice, Dr. E. Beneše 1, Liberec (vstup z pravé strany radnice kolem restaurace), najdete novou stálou expozici Zapomenuté dějiny města Liberce.

Poutavou expozici, která přibližuje historii města a umožňuje nahlédnout do výsledků nejnovějších archeologických výzkumů, připravilo statutární město Liberec společně s obecně prospěšnou společností Archa 13. Záměrem autorů myšlenky je seznámit občany města i turisty s některými historickými událostmi v dějinách Liberce a vzbudit zejména u Liberečanů pocit, že žijí ve městě, které může být na svoji historii hrdé.

Expozice mapuje archeologické výzkumy z Nerudova náměstí a Kostelní ulice v centru města. Právě Nerudovo náměstí, které město Liberec v roce 2012 kompletně revitalizovalo, vydalo archeologům mimořádně významné objevy. V místech původního vojenského polního lazaretu badatelé nalezli jeden z nejlépe zachovalých hromadných kostrových hrobů z období Sedmileté války a bitvy u Liberce, která proběhla v dubnu roku 1757. V okolí kostela Sv. Antonína Velikého zase archeologové objevili část jednoho z nejstarších středověkých hrobů, ale i spodní stavbu kaple Božího hrobu postavené v roce 1772.

Kromě vzácných archeologických nálezů výstava představuje neznámé liberecké podzemí, srovnávací fotografie vybraných míst Liberce (před sto lety a nyní) nebo příběhy slavných Liberečanů. Nechybí ani zmínka o zajateckém táboře v Ostašově či o zapomenuté Haléřově tvrzi. Své místo zde má i připomenutí libereckých událostí ze srpna roku 1968.

Expozice Zapomenuté dějiny města Liberce se stala historickým infocentrem a současně rozcestníkem pro nově budovanou síť naučných stezek (Památná místa bitvy u Liberce, Nejstarší Liberec, hornická stezka u Liberce, apod.). Prohlídka expozice je současně začleněna do prohlídkových okruhů radnice.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Nová stálá expozice Zapomenuté dějiny města Liberce