Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Na onen svět / křest knihy Atlas Funeral

19.2.2016 se v coworkingovém centru Svět Hub, Slovenská 21, Praha 2, konal slavnostní křest knihy Atlas Funeral.

Projekt ATLAS FUNERAL vznikl na základě zájmu čtyř autorů – Magdaleny Kracík Štorkánové, Anny Sejkové, Jany Sklenářové Teichmanové a Jakuba Štěpánka – o fenomén vizuální kultury v prostředí hřbitovů, přičemž tato kniha, věnovaná pražské nekropoli Malvazinky, představuje syntézu těchto individuálních přístupů. Cílem publikace je snaha zviditelnit často opomíjené funerální umění a pokusit se ho nahlížet z různých úhlů uměnovědného bádání bez přísně daných hranic časového vymezení. Sepulkrální umění patří k důležitým kapitolám dějin umění, ačkoliv nikdy nehrálo dominantní roli, ale vyvíjelo se spíše v paralelní linii s hlavním proudem.

Autorem fotografií je Michal Ureš.

Atlas Funeral bude k dostání v uměleckém knihkupectví Page Five, Veverkova 5, Praha 7 – a ve všech dobrých knihkupectvích.

http://pagefive.com/content/4-o-nasFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Na onen svět / křest knihy Atlas Funeral