Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Mezinárodní knižní veletrh Svět Knihy 2024 – a DAS BUCH na Světu Knihy

Pouze do neděle 26. 5. 2024 je v Křižíkových pavilonech (vstup je bruselskou branou) a ve speciálních pavilonech u bruselské cesty, na Výstavišti Praha – Holešovice, Areál Výstaviště 67, Praha 7, – Holešovice, přístupný Mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět Knihy 2024.

Do programu 29. ročníku mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy Praha se promítá sté výročí smrti Franze Kafky. Čestným hostem se stal tradiční festivalový projekt Das Buch, pro rok 2024 pod názvem Das Buch – německojazyčná literatura. V celé šíři představí autory a mluvčí Německa, Rakouska a Švýcarska. Program věnovaný Kafkově výročí se bude zaobírat jeho tvorbou i inspiracemi, které z ní vychází. Odkaz pražského německy píšícího spisovatele se odráží rovněž ve vizuálu od grafického studia Pavla Fuksy a také v mottu letošního ročníku, jímž je Kafkův citát: „Kniha musí být sekerou na zamrzlé moře v nás.“ Se jménem Franze Kafky, ale i dalších významných českých literátů, jako je Jaroslav Seifert či Karel Čapek, se návštěvníci navíc setkají v nových názvech programových sálů. Pozvání na Svět knihy Praha, jež se opět koná na Výstavišti Praha, platí od 23. do 26. května. Vedle prezentace literatury německojazyčných zemí pokračuje program podporující dětské čtenářství a zavedená sekce Literatura jako hlas svobody poskytne prostor těm, kteří svobodně mluvit nemohou. 

Čestný host 29. ročníku byl vybrán v návaznosti na výročí Franze Kafky. Stal se jím literární program Das Buch, který je stálou součástí Světa knihy Praha. Pro rok 2024 pod názvem Das Buch – německojazyčná literatura. „Německojazyčná literatura u nás má díky společně připravované prezentaci Das Buch již tradičně silné zastoupení. Letošní kafkovské výročí bylo impulsem, abychom tuto dlouholetou spolupráci vypíchli statutem čestného hosta. Kafka je ideálním pojítkem německého jazyka a Prahy,“ uvedl ředitel Světa knihy Praha Radovan Auer. V programu čestného hosta budou široce zastoupeni autoři a mluvčí všech tří zemí německojazyčného prostoru, tedy Německo, Rakousko i Švýcarsko. Program, připravovaný společně Goethe-Institutem ČR, Rakouským kulturním fórem v Praze a Velvyslanectvím Švýcarské konfederace, představí bohatství současné německojazyčné literatury napříč žánry. Návštěvníky veletrhu seznámí s německy psanou beletrií, komiksem, dětskou literaturou, ale i filozofickými a publicistickými texty. Tematicky se zaměří na počiny a tendence reflektující současný stav společnosti a odrážející specifické vazby Česka na sousední země. 

Nejen čestného hosta, ale celý letošní program ovlivnilo významné literární výročí: 3. června uplyne sto let od úmrtí Franze Kafky – německy píšícího a v Praze žijícího spisovatele. Mottem 29. ročníku se stal Kafkův citát: „Kniha musí být sekerou na zamrzlé moře v nás.“ Odráží filozofickou linku festivalu, která se odvíjí od úvah o smyslu literatury a toho, jak mění náš vnitřní život. Program nabídne besedy o Kafkově tvorbě i inspiracích, které z ní čerpají, zahájení obstará koncert pro veřejnost v podání Kafka Bandu, kapely zhudebňující Kafkovy texty. Kafkovké výročí akcentuje i vizuál studia dvorního grafika Světa knihy Praha Pavla Fuksy. Pozorný divák v jeho návrhu rozpozná hmyzím pohledem rozostřeného brouka z povídky Proměna. 

Franze Kafku najdou návštěvníci letošního Světa knihy Praha rovněž v názvu jednoho z programových sálů. Ty se pořadatelé rozhodli nově přejmenovat podle významných českých autorů, aby těmto osobnostem vzdali hold a zároveň upozornili na rozmanitost české literatury. Vzkaz je mířen jak na tuzemské návštěvníky, tak zahraniční profesionály z oboru. „Chceme připomenout, že máme nobelistu Jaroslava Seiferta i prezidenta literáta Václava Havla. Sál, kde se představuje sci-fi a fantasy, nese jméno Karla Čapka, který poprvé použil slovo robot. Drze se hlásíme i k těm, o nichž se vede nekonečný spor, jak moc patří do české literatury, tedy ke Kafkovi i Kunderovi. Moc nás potěšilo, že oslovení příbuzní s užitím jména autora bez problémů souhlasili a byli potěšeni,“ doplnil Radovan Auer.    

V doprovodném programu nebude ani letos chybět sekce Literatura jako hlas svobody, veřejná tribuna pro autory bojující za svobodu. Související Cena Jiřího Theinera podporující hlasy proti cenzuře a v boji za demokracii bude udělena nově už během slavnostního zahájení veletrhu. Doprovodný program se dále zaměří na živou literaturu: básník města Prahy Petr Borkovec bude prezentovat projekt Básník a Město; pořad připravený ve spolupráci s Národním divadlem přiblíží dramatizaci literárních předloh, ať už klasik či současných autorů; dojde také na slam poetry, do níž se zapojí němečtí tvůrci. Mimoto svět knihy Praha pokračuje v dlouhodobé podpoře dětského čtenářství, inspiraci pro nejmladší generaci nabídne opět pavilon kampaně Rosteme s knihou, jenž nově ponese jméno spisovatele Pavla Šruta. Součástí festivalu je také i v roce 2024 projekt Central and East European Book Market, jímž Svět knihy Praha vytvořil novou platformu v oblasti mezinárodního obchodu s knižními právy se zaměřením na region střední a východní Evropy.

Nakladatelské prezentace a program 29. ročníku zpřístupní Svět knihy Praha všem příznivcům literatury od 23. do 26. května v areálu Výstaviště Praha a Křižíkových pavilonech.

Vstupenky jsou k zakoupení na webových stránkách Světa knihy Praha

www.svetknihy.czFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Mezinárodní knižní veletrh Svět Knihy 2024 – a DAS BUCH na Světu Knihy