Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Měsíční zpřístupnění soukromého ateliéru malířky Phily Primus: Lůnění na Letné

Do 30.6.2016 si mohou vážní zájemci a sběratelé domluvit privátní prohlídku v ateliéru umělkyně Phily Primus na adrese Letohradská 19, Praha 7. Kontakty případně najdete v profilu ateliéru. Velmi vážní zájemci si mohou domluvit prohlídku i po tomto datu, to však již bude záviset i na časovém vytížení autorky.

Uvedení ateliéru mělo podobu několika Otevřených ateliérů a salonků, na kterých probíhala diskuse  pod mottem „Tvorba jako způsob života a prostředek svobody“, kterou vedl Michal Tošner, antropolog a autor.

Phila Primus se narodila 6. 11. 1991 v Düsseldorfu.

Zdrojem obsahů jejích děl je intenzivní zkušenost a intuice vtěleného vědomí. Tělo a vědomí – vědomí těla – se pro ni stává výchozím bodem k dalšímu vizuálnímu zkoumání nevědomí, jak osobního, tak i společenského. Skrze vizuální díla autorka prostředkuje pocit zjitřeného vědomí, proplétajícího se s biologickými, temporálními, fyzikálními, sociálními, jazykovými a symbolickými řády. Jsme-li vtaženi do materiálního a symbolického prostoru jejího díla, bezděčně můžeme být vybuzeni k zostřenému vnímání vlastní tělesné existence uskutečňující se v provázanosti nejrůznějších bytností. My lidé se v nich často tragicky rozpoznáváme, jakožto smrtelní, stárnoucí, bez/mocní, obojetní, izolovaní…

Kontemplativní, imaginativní a reflexivní pohyb v terénu nevědomí – spolu se zřetelným vyobrazením absurdity realismu – autorku četnými vlákny spojuje s tradicí surrealismu. Její rukopis je ovšem nezaměnitelný. Využívá v něm formální postupy koláže, jež dosahují i značně velkých formátů (až v nad/životní velikosti). Autorka specifickou segmentací příznačně a pozoruhodně rozčleňuje vizuální pole jednotlivých děl. Tímto způsobem dokáže skloubit i velmi odlišná měřítka a různost perspektiv. Nechává tak v díle vyvstat různým rovinám bytí s jejich průniky, průhledy a vazbami. Vrstevnatost obrazu nezadržitelně expanduje směrem k plastičnosti, až k plastice, jak dokládá aktuální tvorba.

Ačkoli by při vnějším zkoumání bylo možno její díla stylově přirovnat k dílům některých českých modernistů či surrealistů (těch nejlepších), při bližším pohledu je zřejmé, že práce s obrazem a myšlenkou je původní a jedinečná, je vedená vážným úsilím o vyjádření obsahů vlastní tvůrčí vize.

Michal Tošner, antropolog a teoretik umění

samostatné výstavy:
2014 – 76% ticho . ArtinBox, Praha
2014 – Zevnitř ven. Galerie Hřívnáč, Opava
2015 – Ani ryba Ani pták. Galerie Emila Juliše, Louny
2016 – Lůnění. Galerie Caesar, Olomouc

kolektivní výstavy:
2010- Vrai ou Faux rehearsal. Rencontres d’Arles de la Photographie, Arles, FR
2012- Snění. ArtinBox, Praha
2014- Peace Please! ArtinBox, Praha

www.philaprimus.comFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Měsíční zpřístupnění soukromého ateliéru malířky Phily Primus: Lůnění na Letné