Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Masové deportace v Estonsku

Zhruba do 10.4.2015 bude v 1.patře Filozofické Fakulty Univerzity Karlovy, Nám. Jana Palacha 2, Praha 1, zdarma přístupná panelová výstava Masové deportace v Estonsku v roce 1941.

Výstava byla sestavena Estonským státním archivem a muzeem okupace. Zapůjčena byla s laskavým svolením Estonským muzeem okupace.
23. srpna 1939 podepsal Svaz sovětských socialistických republik a nacistické Německo pakt o neútočení. Součástí smlouvy byl i tajný protokol o rozdělení východní Evropy, ve kterém Estonsko připadlo do sféry sovětského vlivu. O měsíc později si na Estonsku Sovětský svaz vynutil smlouvu o vzájemné pomoci, která umožnila stavbu sovětských vojenských základen na Estonském území. Důsledkem toho dorazilo do Estonska 283 tanků, 54 obrněných vozidel, 2040 ostatních vozidel a 14 037 příslušníků sovětského vojenského personálu. Založili základny na ostrovech Saaremaa, Hiiumaa, a v regionech Haapsalu a Paldiski.
Zatýkání a záhadná mizení začala v roce 1941. Bezpečnostní agentury zajaly tisíce lidí a již v červnu 1941 byly vojenskými soudy vyneseny tresty smrti, mnozí lidé byli popraveni bez řádného soudu. Nejvíce obětí bylo mezi politickými vůdci Estonské republiky, a to bez ohledu na národnost.
První rok sovětské represe vyvrcholil deportací 14. června 1941. Tisíce rodin, mezi nimiž byly děti, starci i těhotné ženy, byly deportovány na Sibiř. Ti, kteří unikli červnové deportaci, byli zadrženi později během pravidelných represí.
Překlad do češtiny: Oliver Bláha-McGillick, produkce Mene Tekel

www.ff.cuni.czFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Masové deportace v Estonsku