Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Lusi Lu Art: Vernisáž výstavy MEZI v PATRA café

Do 18.8.2017 bude v Patra – kafe, klub, galerie, Krymská 17, Praha 10, přístupná zajímavá výstava Lusi Lu Art: Mezi patra.

Výstava se tematicky nachází v domovském podniku queer filmového festivalu MEZIpatra, kde věří, že queer osvobozuje – od tradičního vnímání sexuální a genderové identity.

„Je to prostor pro setkávání lidí, kteří se nebojí vyskočit ze škatulek, těch, co se dívají na svět jinak než skrz tradiční genderové kategorie, i těch, co prostě milují dobré umění s přesahem.“

Autorka výstavy chápe pojem queer v širokém slova smyslu, jako vše co jakkoli vybočuje z normativity a je tedy něčím „zvláštní“ a „divné“.

Každá postava z jejích obrazů je tedy v nějakém smyslu queer a nejdivnější jsou právě ti, kteří jsou MEZI.

Mezi nálepkami homo a hetero je bi/pansexuál, který je většinou považován za experimentujícího heterosexála či nevyoutovaného homosexála a aby někam patřil, přikloní se nejčastěji k jednomu z těchto dvou extrémů.

Potomek dvou rozdílných rasových etnik, který může být např.v Africe považován za bílého, ale v Čechách za černého, se nikam přiklonit nemůže a zůstává tak mezi trvale.

Mezi může být i muž, který se necítí ženou, ale přesto se rád žensky obléká… atd. …

Je nutné uvědomit si,  že nic není černobílé, nýbrž duhové a vše je tak nějak MEZI

– na fluidní škále od jednoho konce k druhému.

Člověk může nejrůznější queer aspekty svého já objevovat postupně,

v průběhu života, na základě zkušeností.

Důležité je mít jen otevřenou mysl a srdce.

ZBYTEK VÝSTAVY V PRVNÍM PATŘE

(v MEZIprostoru)

všechny obrazy jsou na prodej, cena dohodou.

O autorce:

Lusi Lu se narodila v roce 1983 a výtvarnému umění se věnuje od dětství,

ačkoli ho nikdy formálně nestudovala.

Věnuje se doktorandskému studiu antropologie na Univerzitě Karlově, v rámci kterého se v roce 2017 přestěhuje na roční terénní výzkum do Peru, kde také pracuje jako turistická průvodkyně.

Své obrazy vystavovala kromě České republiky také v Mexiku, Brazílii, Peru, Argentině, Španělsku, Itálii, Německu, Bulharsku, Estonsku a Černé Hoře.

Lusi sama sebe považuje za queer v nejširším slova smyslu, nacházející se mezi mnoha škatulkami a nálepkami, stejně jako postavy na jejích obrazech.

Umělecky ztvárňuje skoro výhradně ženy, které zasazuje do abstraktně ornamentálního světa nebo jim přisuzuje různé atributy.

Každá její múza vždy nějakým způsobem vybočuje z kulturního konstruktu normativity či ženské krásy; zobrazuje ženy kypré, hubené, maskulinní, feminní, nekonvenční, tradiční, promiskuitní, monogamní, bílé, snědé, pansexuální, heterosexuální…..

a snaží se upozornit na to, že „normalita“ a „krása“ v sobě neobsahují žádnou inkorporovanou pravdu.

Tvoří pomocí kombinace několika technik: gelová, akrylová a laková pera na papíře, plátně nebo kappě, selektivní kolorizace fotografií a fotomanipulace.

Veškerá práce je ruční a každý obraz je originál.

Více na stránkách: Lusi Lu ΔRTFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Lusi Lu Art: Vernisáž výstavy MEZI v PATRA café