Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Lukáš Rais na Febiofestu

23. 3.-27. 3. / Cinestar Anděl / Socha

Do 27.3.2015 můžete před Cinestar Anděl, Radlická 3179/1E, Praha 5 – Anděl, nonstop v rámci Febiofestu 2015 zhlédnout sochy Lukáše Raise.

Můžete zde zhlédnout plastiky Noha, Irony, Cross Check, Archimedon, Metamorfloris sochaře Lukáše Raise na piazzettě před kinem CineStar Praha – Anděl. Lukáš Rais se věnuje především přetváření již vytvořených, převážně normovaných, subjektů v nové formy a významy tak, aby nebylo pro běžného diváka objekty obtížné definovat, popsat, prožít a nakonec zjistit, že nic není tak, jak by se na první pohled mohlo zdát. Jednoznačným favoritem mezi používanými materiály jsou kovové trubky a jejich průmyslové produkty, které jsou de-formovány tak, že popírají svůj původní účel a podstatu. Zdánlivě nezdolný kov sochař řeže, ohýbá, sváří, obrací naruby, rozkládá a znovu spojuje v netradičních souvislostech.

Lukáš Rais(*1975) – Při studiu sochařství na UMPRUM v atelieru Sochařství pod vedením prof. Jiřího Beránka, prof. Kurta Gebauera a Krištofa Kintery se začal formovat autorův typický sochařský rukopis. Nicméně jeho předešlá studia technických oborů jsou pevným základem jeho tvorby. Znalosti elektrotechniky, mechaniky a technologických principů využívaných v průmyslu se staly pro jeho tvorbu výchozí platformou, která definuje celý její charakter.

Lukáš Rais se věnuje především přetváření již vytvořených, převážně normovaných, subjektů v nové formy a významy tak, aby nebylo pro běžného diváka objekty obtížné definovat, popsat, prožít a nakonec zjistit, že nic není tak, jak by se na první pohled mohlo zdát. Jednoznačným favoritem mezi používanými materiály jsou kovové trubky a jejich průmyslové produkty, které jsou de-formovány tak, že popírají svůj původní účel a podstatu. Zdánlivě nezdolný kov sochař řeže, ohýbá, sváří, obrací naruby, rozkládá a znovu spojuje v netradičních souvislostech. Autor je přesvědčen, že tento materiál je obdařen dokonalými možnostmi modelace a sám si říká o svoje přetváření, čímž umožňuje vyjádření autorových vlastních prožitků, životních situací a banalit, které nabývají nečekaných souvislostí až poté, co jsou zformovány do sochařských objektů. Klíčové je precizní zpracování materiálu a jeho perfektní povrchová úprava, kde přiznané spáry tvoří zároveň rafinovaný akcent. Vrcholu dokonalosti dosahuje autor ve své designérské tvorbě, kde je estetická forma navíc obdařena zřetelnou funkcí. Za sérii topných plastik Industriality byl Lukáš Rais ostatně nominován na cenu Czech Grand design 2013 v kategorii Objev roku. Jeho sochy napovídají, že skrytý, univerzální řád je ukotven i ve zdánlivě chaotických jevech, naznačují morfologickou unitu makro a mikro kosmu a upomínají na společné tvarosloví přírody, vesmíru i výplodů lidského konání.

www.lukasrais.comFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Lukáš Rais na Febiofestu