Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Literární výlet Eugena Brikciuse: Přítel světa Franz Werfel (závěr na střeše Lucerny)

26.5.2015 se konal 20. Literární výlet Eugena Brikciuse.

Literární výlet, který se konal již po dvacáté, byl věnován 70. výročí úmrtí vynikajícího spisovatele Franze Werfela. Jako vždy začínal v přednáškovém sále Rakouského kulturního fóra v Praze na Jungmannově náměstí.

U příležitosti 70. výročí úmrtí výjimečného spisovatele, pražského rodáka Franze Werfela pořádal básník a filozof Eugen Brikcius další Literární výlet. V Rakouském kulturním fóru byl na počest Franze Werfela promítnut krátký film Verdi (scénář Eugen a Zuzana Brikcius). Následovalo první dějství werfelovského dramoletu, který je inspirován románem Píseň o Bernadettě. Během druhého aktu v Literární kavárně Řetězová byli účastníci i Franz Werfel vítáni pokřikem: „Caruso, bravo, Caruso!“ Tramvaj vypravená ze stanice Spálená jela za hudebního doprovodu do stanice Florenc. Výletníci odtud přešli do Vojenského historického muzea, kde se odehrála další část dramoletu popisující roztržku mezi Karlem Krausem a Franzem Werfelem. Účastníci si také poslechli úryvek z románu Čtyřicet dnů, který popisuje hrůznou genocidu spáchanou na arménském lidu. Před žižkovskou radnicí se výletníci seznámili mimo jiné i s Werfelovou horoucí obhajobou Československa po mnichovské dohodě. Poslední akt – Pohřeb – se odehrál na střešní terase paláce Lucerna. Zemřelého židovského spisovatele Franze Werfela nechala jeho vdova Alma Mahler ještě před pohřbem pokřtít.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Literární výlet Eugena Brikciuse: Přítel světa Franz Werfel (závěr na střeše Lucerny)