Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Křest knihy Stopy židovské přítomnosti v Praze 2

14.12.2015 se v mázhausu v přízemí Novoměstské radnice, Karlovo náměstí 1/23, Praha 2, konal slavnostní křest knihy Stopy židovské přítomnosti v Praze 2. Knihu pokřtili starostka Prahy 2 Mgr. Jana Černochová, ředitel židovského muzea v Praze Leo Pavlát a její autor Martin Šmok.

Městská část Praha 2 vydává v těchto dnech publikaci o historii židovské komunity na Vinohradech nazvanou „Stopy židovské přítomnosti v Praze 2“. Jejím autorem je dokumentarista Martin Šmok a kolektiv autorů.

Vydání publikace je vyvrcholením stejnojmenného projektu „Stopy židovské přítomnosti v Praze 2“, který byl za podpory městské části Praha 2 zahájen již v roce 2011. Výsledkem mapování nedávné, avšak polozapomenuté historie, je expozice fotografií a dokumentů o tragickém osudu vinohradské židovské komunity. Svoji pouť po Praze 2 zahájila na jaře roku 2014 na Novoměstské radnici, poté byla postupně umístěna v základních školách městské části jako součást výuky a nyní se výstava navrátila do prostor historické radnice na Karlově náměstí.

V jejích kulisách byla představena právě vydaná publikace, která na toto téměř detektivní pátrání navazuje. Přináší obsáhlou obrazovou dokumentaci a osobní texty přímo od pamětníků a expertů v takovém rozsahu, jaký by žádná výstava nemohla pojmout. Cenná je zejména ambicí narušit zažité předsudky a stereotypy ohledně židovství.
„Unikátní vydavatelský počin nabízí komplexní obrázek o našich zmizelých sousedech. O lidech, kteří kdysi představovali početnou vinohradskou komunitu a o nichž se do dnešní doby dochovalo jen pramálo informací,“ podotýká starostka Jana Černochová a připomíná: „Dobře známá je nicméně historie Vinohradské synagogy v Sázavské ulici, která po bombardování v únoru 1945 vyhořela, v roce 1951 byla stržena a dnes na jejím místě stojí základní škola, jejíž žáci jsou vedeni v úctě k této tragické etapě historie. A právě tady působila jedna významná postava židovské obce, o níž se toho dnes mnoho neví… Víme jen, že Hana Epsteinová pracovala za druhé světové války jako vedoucí dětského útulku v budově synagogy a později se o děti starala i v koncentračním táboře. Pátrání po informacích o životě a práci této výjimečné osobnosti bude předmětem další fáze projektu Stopy židovské přítomnosti v Praze 2,“ říká starostka Jana Černochová.

Kniha „Stopy židovské přítomnosti v Praze 2“ se neomezuje jen na území Prahy 2, potažmo Vinohrad. Autoři se v pátrání po pamětnících vydávají na cestu po čtyřech kontinentech, a zvou na ni i čtenáře.

Židovské muzeum se jako odborný garant podílí na projektu Stopy židů v Praze 2, který připomíná vinohradské Židy, kteří zemřeli při holokaustu. Projekt je realizován díky grantu Městské části Praha 2 a mapuje historii židovské přítomnosti na území dnešní Prahy 2 od nejstarších dob po dnešek.

Městská část stála u zrodu tohoto inspirativního projektu a zasloužila se tak vlastně o vyplnění některých bílých míst historie. Tak například je všeobecně málo známa skutečnost, že vinohradská židovská obec byla až do 2. světové války nezávislá na pražské židovské obci a odmítala se s ní sloučit.

www.praha2.czFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Křest knihy Stopy židovské přítomnosti v Praze 2