Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Křest knihy Rudo Prekop: Underground – fotografické portréty

29. 9. 2022 se v Knihovně Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 1, konal křest knihy Rudo Prekop: Underground – fotografické portréty.

Rudo Prekop osm let fotografuje studiové portréty osobností, které se v naší společnosti významnou měrou zasloužily o kvalitativní posun kulturní, společenský, mentální, mravní a obecně lidský. Spolu s knihou se připravuje také putovní výstava velkoformátových fotografií. 

Generační konfrontace v linii jak „nahoru“ – rodiče portrétovaných, tak i v linii směrem „dolů“- jejich dcery, synové, event. partneři. Ústřední postavou je vždy osobnost ze světa neoficiální kulturní a společenské sféry, resp. undergroundu. Rodová mozaika genofondu. Typologie lidsky výjimečných jedinců.

Klíčem k výběru aktérů je můj subjektivní pocit úcty vůči portrétovaným. Jejich „zvěčnění“ je mým osobním holdem těmto lidem. Tímto způsobem chci vytvořit pestré portfolio osobností našich dnů a naší doby, kteří utvářeli a utváří podobu na společenských podmínkách nezávislé scény.

 
Knihu představil autor a její kmotry Dana Němcová a Jana Hlavsová.
 
Promluvil nakladatel Jan Heller, současní editoři díla a také někdejší pamětníci Josef Moucha, Martin Machovec a František Stárek.
 
Zahrála a zazpívala Eva Turnová.
 
Uváděl a večerem provázel Jáchym Topol.
 
https://namu.cz/underground-lidsky-portret


Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Křest knihy Rudo Prekop: Underground – fotografické portréty