Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Křest knihy prof. Jindřicha Vybírala: Co je českého na umění v Čechách?

28. 11. 2022 se v Technologickém centru UMPRUM, Mikulandská 134/5, Praha 1, konal slavnostní křest knihy prof. Jindřicha Vybírala: Co je českého na umění v Čechách?

Podtitul: Vybrané texty z let 2004–2021

Kniha obsahuje vybrané texty o dějinách architektury a historiografii dějin umění, z nichž jen část byla zveřejněna v českém jazyce. Jejich společným jmenovatelem je ambice překonat nacionalistický model historického vyprávění a v kontrastu vůči němu pěstovat transnacionální dějiny. Jak naznačuje ironicky míněný titul knihy, tento přístup může být obzvláště produktivní ve střední Evropě, která vždy byla doménou multikulturní reality a uměleckých cirkulací. Ústředním tématem je migrace umělců či historiků umění a cirkulace idejí nebo vizuálních forem. Autor se v několika studiích pokouší o komparativní uměleckohistorický přístup, v dalších překračuje tradiční regionální hranice a nastoluje středoevropská témata.

Jindřich Vybíral působí na UMPRUM od roku 1996, od roku 2019 je zde rektorem. Věnuje se zejména dějinám architektury 19. a 20. století a metodologii dějin umění. Je autorem či editorem mnoha odborných studií a publikací, např. Reissigova vila v Brně a reforma rodinného domu po roce 1900 (UMPRUM 2011), Friedrich Ohmann (UMPRUM 2013), Leopold Bauer (české vydání, UMPRUM 2015; německé vydání, Birkhäuser / UMPRUM 2018), Španělský a Německý sál na Pražském hradě v 19. století (UMPRUM 2019), Síla i budoucnost jest národu národnost (UMPRUM 2020).Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Křest knihy prof. Jindřicha Vybírala: Co je českého na umění v Čechách?