Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Křest knihy Michala Janaty Evropská velkoměsta 19. a 20. století – křižovatky změn a vernisáž výstavy obrazů Michala Brixe

3. 10.-31. 10. / Kavárna Velryba /

Cca do 31.10.2016 bude v podzemní části Galerie kavárny Velryba, Opatovická 24, Praha 1, přístupná výstava obrazů a kreseb Michala Brixe.

Brixovy obrazy jsou ilustracemi knihy Michala Janaty Evropská velkoměsta 19. a 20. století – křižovatky změn. Urbanistické strategie v komparativní perspektivě.

Knihu vydává nakladatelství Archa.

Michal Brix

Architekt, člen libereckého ateliéru SIAL, člen skupiny architektů Středotlací. Vystudoval VŠUP v Praze u Pavla Smetany a Josefa Svobody.

Původně pracoval ve Stavoprojektu Liberec. Jeden z mála českých architektů, který se odklonil od formálních tradic moderní architektury a zejména ve svých návrzích pro lázeňská města nově interpretoval charakter staveb 19. století. Využívá kresby jako hranice k rozrušení časové posloupnosti a k propojení dějových osnov. Stylové odkazy jsou konstrukčním materiálem, umožňují modelovat novou realitu.

Je také významným ilustrátorem nejrůznějších knih, týkajících se architektury a měst. Nejvýznamnější z nich je kniha M. Vilímkové: Stavitelé paláců a chrámů.

Realizace: interiéry obchodního domu Ještěd v Liberci (1975 -1977), Pavilon Antonínova pramene (1985 – 1986) a Hudební pavilon (1986 – 1991) v Mariánských Lázních, Křižíkovy pavilony na pražském výstavišti (1990 – 1991), hotel Butterfly v Mariánských Lázních (1994, s J. Maškem), nový terminál letiště Ruzyně (1994 – 1997, s P.Frantou), kostel v Luhačovicích (1994 – 1997, s P. Frantou)

Projekty, studie: Urbanistické řešení nám. Míru a kolonády v Teplicích (1978, s M. Rajnišem), „0 sto let opožděný návrh na Pražský Ring“ (1988).Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Křest knihy Michala Janaty Evropská velkoměsta 19. a 20. století – křižovatky změn a vernisáž výstavy obrazů Michala Brixe