Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Křest knihy Jolany Pastor „ Padesát případů malíře Valečky“

10. 10. 2022 proběhl v malé výstavní síni Mánesa (provozuje Galerie Art Concept by Galerie Art Praha), Masarykovo nábřeží 250, Praha 1, křest knihy Jolany Pastor „ Padesát případů malíře Valečky“.

Jaroslav Valečka je jedním z nejvýraznějších umělců české výtvarné scény. Jeho díla jsou zastoupena v mnoha soukromých a veřejných sbírkách, jako například Národní galerie Praha, GASK Kutná Hora, Oblastní galerie Liberec, Festung Koenigstein a mnohé další. Je členem mezinárodního stuckistického hnutí, které obhajuje klasickou malbu a v současné době vystavuje na výstavě STUCK in Venice v Galerii Crea, při Benátském bienále.
 
Osobitý a nezávislý tvůrce, který si hledá cestu k divákovi neotřelostí a hloubkou sdělení svých magických obrazů. V jeho díle se trvale promítá krajina dětství a dospívání severních Čech, s jejichž pamětí záměrně pracuje. Z obrazů se nedozvíme plnou výpověď. I spisovatelka Jolana Pastor v příbězích nechává na čtenářově fantazii, aby si každý dotvořil konec události. Za obrazovou magií výtvarného projevu se daří Valečkovi virtuózně zachytit emoce a city, skrze které rozdmýchává v člověku niterná hnutí a obavy. Melancholie tiché bolesti i naděje světla prostupuje celým dílem, aby rezonovala v každém z nás.
 
U příležitosti malířových padesátin vychází ve spolupráci s Jolanou Pastor povídková kniha „Padesát případů malíře Valečky“, jejichž obsahem je volná umělecká interpretace obrazů, která našla svůj počátek ve vypravování oblíbeného výtvarníka. Pro Valečkovu tvorbu je příznačných několik námětů i motivů, k nimž se ve svém díle opakovaně vrací. Čtenář se tak v padesáti příbězích Jolany Pastor může dozvědět o osudech jednotlivých postav z malířových obrazů a nahlédnout i jeho inspiraci. Humorně i s nadsázkou, která je blízká oběma tvůrcům, dochází k ojedinělému dialogu textu a obrazu, jenž není v českém i světovém prostředí zcela běžný. Publikace je opatřena padesáti obrazy? Knihu předmluvou doplnil Jaroslav Rudiš.


Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Křest knihy Jolany Pastor „ Padesát případů malíře Valečky“