Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Křest knihy Československý spisovatel 50 – 91

27.4.2015 se v Topičově salonu, Národní 9, Praha 1, konal křest knihy Československý spisovatel 50 – 91.

Na konci loňského roku vydala Společnost Topičova salonu knihu mapující období let 1950 – 1991 v Topičově salonu, kdy v galerii sídlilo nakladatelství Československý spisovatel. Publikace sleduje proměnlivé kulturně politické klima dlouhého období totality. Kromě chronologicky řazených kapitol věnujících se uměleckému dění v Topičově salonu je kniha doplněna soupisem všech výstav uspořádaných během zkoumaného období a vyčerpávající bibliografií.

Třetí svazek edice věnované Topičovu salonu se dotýká dlouhého období let 1950 až 1991. Tato etapa historie místa na Národní třídě odráží proměnlivé kulturně politické klima dlouhého období totality.
Text je účelně rozdělen do kapitol, které v historické posloupnosti rekonstruují program galerie Čs. Spisovatel od roku 1950 až do úplného zániku výstavních aktivit v podzemním prostoru v roce 1991. I tentokrát je zachována struktura, která se osvědčila u předchozích dvou dílů. Svazek uvádí text o profilu nakladatelství Československý spisovatel, čtyři chronologicky řazené texty jsou věnovány volnému umění. Zvláštní kapitola se zabývá užitým uměním, k němuž je přiřazena i fotografie a činnost tzv. Malé galerie. Výstavní aktivity tohoto dlouhého období ukončila krátká etapa existence kurátorsky koncipované Galerie Pi-Pi-Art v roce 1991, která zanikla v souvislosti s privatizací budovy. Kniha je třetí z řady svazků, které postupně představují celé období působnosti Topičova salonu jakožto kulturní instituce.

V pořadí již třetího svazku mapujícího historii Topičova salonu se editorsky ujala doc. Marie Klimešová. Spoluautory jsou Mariana Kubištová, Irena Lehkoživová, Agáta Nowaková, Milan Pech, Michal Příbáň, Milena Slavická a Barbora Špičáková.

http://knihy.abz.cz/prodej/galerie-ceskoslovensky-spisovatel-a-galerie-pi-pi-art-1950-1991Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Křest knihy Československý spisovatel 50 – 91