Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Josef Hron: Velmi opožděná výstava

17. 5.-3. 6. / Galerie Art Mozaika / Malba

Do 3.6.2021 bude v prostorách výstavní síně Galerie Art Mozaika, Politických vězňů 8, Praha 1, přístupná krásná výstava obrazů ak. mal. Josefa Hrona. Otevřeno je Út – Pá 11 – 18, preferujeme když se návštěvy ohlásí předem – ideálně na můj mail martfryc@gmail.com.

Před více jak 25 lety odjel mladý galerista do malé vesničky Nový svět u Valtínova na česko-moravském pomezí u Jindřichova Hradce, aby se zde setkal s malířem Josefem Hronem, kterému chtěl udělat výstavu v Praze. Přestože na plánovanou schůzku dorazil, setkání se ze záhadných důvodů neuskutečnilo – autor totiž doma nakonec nebyl.
Jaké pak bylo jeho překvapení, když se po 25 letech objevil v Galerii Art Mozaika vnuk Josefa Hrona, mezitím již zesnulého, s nabídkou na výstavu mistrových prací!

Galerie Art Mozaika se dlouhodobě věnuje znovuobjevování umělců, na které výtvarná obec tak trochu pozapomněla. Je tomu tak i v případě díla ak.mal. Josefa Hrona (1915 – 2006), jehož díla nás nadchla hned při prvních setkáních s nimi.
Josef Hron, který se narodil v roce 1915 v Novém Světě u Valtínova na Jindřichohradecku, vstoupil do veřejného života již v roce 1939. V letech 1951 – 1955 vystudoval výtvarnou výchovu na PedF UK v Praze u prof. Cyrila Boudy, Martina Salcmana a Karla Lidického. Jeho pedagogické působení zahrnovalo teorii a metodiku výtvarné výchovy na VŠUP a AVU a výuku kreslení na SUPŠ Praha. Účastnil se řady samostatných i kolektivních výstav a napsal také knihu „Jak namalovat krajinu“. Mezi lety 1959-1970 přispíval do časopisu Estetická výchova (Výtvarná výchova).

Náměty pro svá kubizující díla čerpal z krajiny i ze zdánlivě obyčejných předmětů. Ve tvorbě Josefa Hrona se promítala úcta k národním kulturním tradicím, zejména k prostým výrobkům lidové tvorby, ať z hlíny, dřeva, textilu či skla. V oblasti krajinomalby dělil svoji tvorbu mezi klasickou krajinu českého venkova a městské prostředí, ve kterém žil a tvořil.

Tato výstava připomíná též další slavná jména z autorovy rodiny – slavného herce Bedřicha Karena a především Jakuba Hrona Metánovského, známého českého fyzika, vynálezce a především tvůrce roztodivných českých novotvarů, který byl jedním z hlavních předobrazů Járy Cimrmana. Nejúspěšnější vynálezem Hrona Metánovského byl kalamář, který se nemohl převrhnout (buňát nekotitelný), s nímž zaznamenal i skromný komerční úspěch.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Josef Hron: Velmi opožděná výstava