Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Jednovečerní výstava Lukose Hey a předání ceny Evropské unie umění Lukosovi Hey a Alešovi Knuppovi

15. 12.-31. 3. / Knupp Gallery / Malba

15. 12. 2021 proběhl v Knupp Gallery, Revoluční 17, Praha 1, slavnostní večer – jednovečerní výstava Lukose Hey a předání ceny Evropské unie umění Lukosovi Hey a galeristovi Alešovi Knuppovi.

Jednovečerní výstava nových děl australského malíře Lukose Heye byla spojena s předáním vzácné ceny Evropské unie umění za přínos evropské kultuře. 

Druhým oceněným je galerista Aleš Knupp, který se již řadu let věnuje propagaci umělců všech generací a stal se jedním z českých výtvarných majáků.

Lukos Hey převzal jako první australský malíř Evropskou cenu za uměleckou a kulturní činnost Zlatá Europea.  Galerista pan Aleš Knupp byl oceněn výroční Evropskou cenou za podporu umění a kultury pro rok 2021 rovněž s bronzovou plastikou Zlatá Europea.

…………..

Lukos Hey se narodil v Sydney v Austrálii v roce 1979. Vyrůstal v malém venkovském městečku Wingham, které se rozprostírá mezi subtropickými horami a přímořským pobřežím. Po střední škole opustil malé město pro větší,  Newcastle, kde začal s studiem umění i hudby. Byl přijat do Hunter Institute of Technology, nejvýznamnější umělecké školy, na které působili někteří z nejaktivnějších profesionálních umělců v Austrálii. Během studia na této univerzitě upoutal jeho talent pozornost místního majitele umělecké galerie Johna Millera. V roce 2002 mu byla nabídnuta skupinová show, což byl  obrovský skok v jeho kariéře, protože byl stále ještě studentem a v nadcházejících letech v této galerii pravidelně vystavoval. Z výtěžku prodeje obrazů začal cestovat po světě a malovat , byl v Asii, Evropě a Severní Americe. Právě během těchto cest objevil Prahu a rozhodl se zde usadit a spojil tak své vášně pro impresionistický přístup k barvám s pohledem kubistických malířů na roztříštěné perspektivy. Žije a tvoří zde již více než 12let.

…………

Galerista Aleš Knupp z Knupp Gallery se již řadu let zaměřuje výhradně na českou současnou tvorbu. Ve svém portfoliu má několik generací malířů, sochařů a sklářů.

………..

Ceny Evropské unie umění se udělují jednotlivcům, spolkům, institucím, pospolitostem atd., za tvůrčí uměleckou a kulturní činnost nebo jejich významnou podporu. Tato činnost je oceňována zejména v kontextu prezentace a rozvoje kulturně historických a křesťanských kořenů Evropy. Je oceněna její nekonvenčnost, originalita a pokrokový projev s akcentem na všeobecnou prospěšnost. Oceňují se umělecké a kulturní počiny, které jiné lidi duševně a duchovně obohacují, povznáší, vnitřně naplňují, zušlechťují, činí šťastnějšími a především vzájemně spojují.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Jednovečerní výstava Lukose Hey a předání ceny Evropské unie umění Lukosovi Hey a Alešovi Knuppovi