Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Jednovečerní vernisáž Jindřichův model #5: Markéta Baňková

30. 10.-30. 10. / Berlínskej model / Instalace

30.10.2019 se v galerii Berlínskej model, pplk.Sochora 9, Praha 7, konala zajímavá jednovečerní výstava Jindřichův model #5: Markéta Baňková.

Markéta Baňková jako finalistka Ceny Jindřicha Chalupeckého v roce 2002 prezentovala v rámci společné výstavy mimo jiné také svůj výzkumný projekt „New York City Map“ zprostředkující divákovi virtuální procházku americkou metropolí. Na webové stránce http://www.nycmap.com bylo (a stále je) možné si město prohlížet a poslouchat zvuky, které vydává. Projekt se dostal na web několik let před spuštěním známého programu Google Earth, tedy v době, kdy ještě zdaleka nebylo obvyklé se na internetu „procházet“ světovými městy. Baňková neusilovala o exaktní online zmapování celého města, ani jeho hlavních turistických atrakcí, snažila se naopak zachytit unikátní atmosféru místa, které se nepodobá žádnému jinému na světě. Z dnešní perspektivy tedy záznam funguje nejen jako unikátní výpověď o technologických možnostech video a audio dokumentace na přelomu tisíciletí, ale i jako nahlédnutí do skrytých zákoutí New Yorku na konci 90. let.

Markéta Baňková (*1969) absolvovala studium na Akademii výtvarných umění v ateliérech grafiky a nových médií a později také studijní stáže v Maryland Institute of Art v Baltimoru a na Middlesex Polytechnic v Londýně. Jako jedna z prvních umělkyň u nás se začala věnovat net artu. Její díla jsou volně dostupná na internetu a díky jejich interaktivitě do nich může každý dokonce často sám zasahovat. Médium internetu Baňková využívala nejen k prezentaci svých děl, ale reagovala i na jeho povahu a roli ve společnosti. Kromě internetových projektů se její práce pohybuje napříč různými médii, v jejichž rámci rozvíjí témata jako urbanismus, technologie, komunikace a věda. Kromě výtvarného umění se věnuje i literární tvorbě – za svou knihu bajek inspirovaných fyzikálními zákony dostala v roce 2011 Cenu Magnesia Litera.

O Jindřichově modelu:

Protože rok 2019 je rokem udílení 30tého ročníku Ceny Jindřicha Chalupeckého, rozhodli se její organizátoři ohlédnout do vzdálenější minulosti Ceny a připomenout publiku některé umělecké projekty z prvních dvaceti let CJCh. Výběr je soustředěný na díla, která v kontextu doby jejich vzniku byla zvláště podnětná či progresivní, a zároveň slibují zajímavou reinterpretaci v současné situaci.

V průběhu října a listopadu budou v galerii Berlínskej model v Praze pravidelně probíhat jednovečerní výstavy vybraných umělkyň a umělců, kteří nově uchopí své projekty z účasti v CJCh a posunou je ve formě a obsahu, případně je doplní novým dílem či komentářem.

Výstavní série Jindřichův model je realizována za finanční podpory Ministerstva kultury České Republiky, Magistrátu hlavního města Prahy a Nadace a centra pro současné umění Praha a Art District 7.

….

Všechny fotky z výstavy: Petr.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Jednovečerní vernisáž Jindřichův model #5: Markéta Baňková