Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Jednovečerní vernisáž Alex Selmeci a Tomáš Kocka Jusko – Retoucher´s abilities

8.7.2020 se v galerii Berlínskej model, pplk.Sochora 9, Praha 7, konala zajímavá jednovečerní výstava Alex Selmeci a Tomáš Kocka Jusko – Retoucher´s abilities.

Zberačov by možno zaujímal aj súbor mojich postupov, vylepšení a pomôcok na rozkrývanie ich zásielok. Začalo to vyžívaním sa v otváraní, nová a fyzická neposlušnosť, ktorej vďačím za hodiny radosti. Malé dômyselné nástroje časom vystriedali fingované zrážky s konármi a divokými pastromami, úmyselné strety kolies s ostrými hranami kameňov a neočakávane silný vietor, vždy s trúfalou nádejou, že balenie ochráni prepravovanú záležitosť. Občas to nevyšlo. V tom čase sa vo mne objavili schopnosti retušéra a navracali poškodeným veciam ich auru nedotknutosti alebo naopak, vylepšili prirodzené opotrebenie potvrdené ich vysokým vekom. Stopy na obaloch, archách a truhliciach zase ostávali priznané, aby sa ich nahodilosť zhodovala s údajnou príčinou ich vzniku. Postupné zvyšovanie opatrení dohľadu (zavádzaných aj bez existujúcich podozrení) išlo ruka v ruke s úbytkom môjho záujmu o manuálne otváranie všetkých úzkostlivo zabalených zásielok.
Miesto toho začalo rozvíjanie metód, ktoré by ma dostali k podstate nákladu, bez narušenia jeho prepravnej schránky.

Alex Selmeci Tomáš Kocka Jusko
@selmecikockajusko
http://berlinskejmodel.cz/Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Jednovečerní vernisáž Alex Selmeci a Tomáš Kocka Jusko – Retoucher´s abilities