Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Jednorázová vernisáž Nikola Brabcová: Můj pes, půlka mojí duše

11.11.2015 se v galerii Berlínskej model, pplk.Sochora 9, Praha 7, konala jednorázová vernisáž výstavy Nikoly Brabcové: Můj pes, půlka mojí duše. Hosté Jan Mucska a Jan Vidlička.

obrazy koláží / fragmenty povrchu fotografie / obrazy obrazu / nekonkrétní organické struktury, uzavřené do geometrických polí / intuitivně k tušenému / vrstvy / plovoucí kry / můj pes, půlka mojí duše

Nikola Brabcová, absolventka školy Vladimíra Skrepla a Jiřího Kovandy, se vyjadřuje pomocí řady médií. Střídá techniky, výrazové prostředky a často také přehodnocuje vlastní perspektivu, aby se dotkla primárních forem odkazujícím k přírodnímu tvarosloví a organickým prvkům v konfrontaci s technologickou odosobněnou nepřirozenou částí dnešního světa.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Jednorázová vernisáž Nikola Brabcová: Můj pes, půlka mojí duše