Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Hlavní stálé expozice Muzea skla a bižuterie Jablonec nad Nisou

V Muzeu skla a bižuterie, U Muzea 398/4, Jablonec nad Nisou, můžete navštěvovat krásné a rozsáhlé  stálé expozice – Nekonečný příběh bižuterie, Čarovná zahrada – české sklo sedmi století a Svět zázraků – skleněné vánoční ozdoby.

Nekonečný příběh bižuterie

Expozice prezentuje vývoj světoznámé jablonecké bižuterie od jejího zrození po současnost. Na 380 m2 plochy samozřejmě nemůžeme představit úplné bohatství sbírek tvořených více než 12 miliony kusy, jde o reprezentativní výběr. Představte si proto, že procházíte exportním domem a postupně zjišťujete, co všechno pojem jablonecká bižuterie představuje.

Nejdříve se seznámíte s tím, proč je bižuterie spojena zejména s Jabloncem nad Nisou a Jizerskými horami, nechybí ani stručný přehled technologie. Dotyková obrazovka pak nabízí možnost zhlédnout krátké filmy o bižuterii, sklářství a regionu od počátku 20. století. Dále je expozice členěna podle hlavních výrobních oborů. Postupně vám představíme bižuterní kameny, skleněné perle a perličky, skleněné knoflíky, kovovou bižuterii, skleněné náramkové kroužky – bangle či bižuterii z plastů a dřeva. Seznámíte se též s pracemi studentů středních škol v Jablonci nad Nisou a Železném Brodě a současným ateliérovým šperkem. Zvláštní prostory jsou věnovány prezentaci mincí a medailí, tzv. sbírce Waldes (spínadla a knoflíky od pravěku po počátek 20. století) a mezinárodním výstavám bižuterie v Jablonci nad Nisou.

Čarovná zahrada – české sklo sedmi století

Páté podlaží hlavní budovy muzea, celkem 380 m2 plochy, je rozčleněno do čtyř výstavních celků, které na sebe chronologicky navazují, a to od starověku po současnost. Takto vytyčené prostory umožňují prezentovat nejen sklo samo o sobě, s příběhy, které se k němu konkrétně váží, ale i lyrický příběh.

Proto tedy Čarovná zahrada – vždyť co jiného je skleněný předmět než květina, která vyraší, metamorfuje se do poupěte a pak rozkvete do krásy (každá do své specifické). Francouzské zahradě přitom odpovídá i základní rozvržení prostoru – hlavní trasa s dominantami (zvon, fontána, tavená plastika) a vedlejší cestičky a zákoutí.

Lyrický prvek expozice je umocněn ukázkami z děl básníků, které jsou nedílnou a rovnocennou součástí hlavních textových panelů v expozici, a scénografickými prvky, kdy je pro návštěvníka cesta po časové ose dějin skla zároveň poutí ze tmy za světlem. Z uměleckohistorického hlediska je expozice vystavěna na příběhu cesty od anonymní číše po svébytný autorský solitér a hledá odpověď na otázku, kdy, jak a proč tento proces vůbec proběhl a kam v současnosti směřuje. Významnou část expozice tvoří přehled současných výrobků českých i zahraničních firem a studiového skla.

Svět zázraků / World of Wonders

Muzeum spravuje největší veřejnou sbírku skleněných vánočních ozdob na světě čítající více než patnáct tisíc předmětů. Většinu z nich tvoří dar firmy Jablonex, která v roce 2008 muzeu přenechala celou vzorkovnu unikátních foukaných a dekorovaných vánočních ozdob. Součástí sbírky jsou též současná produkce i historické ozdoby z počátku 20. století, období první republiky (včetně daru potomků rodiny výrobce Václava Bergera z Bílé Třemešné) a let socialismu.

Expozice je příběhem cesty vánočních ozdob do zaslíbené země za mořem, nejdůležitějším odběratelem tohoto křehkého zboží totiž byly Spojené státy Americké. Proto jsou nainstalovány do tvaru pestrých mořských vln, nechybí ani zaoceánský parník či efektní mrakodrapy.

Autorem scénografického řešení je známý designér Jakub Berdych Karpelis z pražského QUBUS DESIGN STUDIA, logo expozice vytvořil David Matura.

Otevření expozice je zakončením dlouhodobého cíle muzea. Již v roce 2013 vznikl první ideový záměr muzejní přístavby s touto stálou expozicí. Samotnou budovu tzv. „krystalu“, která byla oceněna titulem „Stavba roku 2020“, jsme otevřeli 20. června 2020. Svět zázraků, plný českých skleněných vánočních ozdob, jsme tedy veřejnosti zpřístupnili téměř přesně po dvou letech, a to v neděli 26. června 2022.

Věříme, že Svět zázraků / World of Wonders bude velkým lákadlem k návštěvě muzea a Váš dojem z ní bude zkrátka WOW

https://www.msb-jablonec.cz/Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Hlavní stálé expozice Muzea skla a bižuterie Jablonec nad Nisou