Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

GRÍMA, vernisáž vizuálů Luna Torr a vůní Vala’s Perfumery

22. 6.-30. 6. / Midgard Bar / Fotografie

22.6.2018 se v Midgard baru, Jaromírova 53, Praha 2, konala vernisáž vizuálů Luna Torr a vůní Vala’s Perfumery: GRÍMA.

Gríma je nahlédnutím do počátků primitivní magie, šamanství a animismu v severské mytologii.

Fotografie a vůně ilustrují svět, ve kterém byli lidé ve spojení s přirodou a přírodními bytostmi. Svět, ve kterém každá rostlina i kámen mají duši a život komunity byl závislý na dobrých vztazích s duchy země a místa, kterým se říká landvaettir.
Toto hluboké spolení s přírodou začínalo venku, odpojením se od komunity a splynutím s přírodou.

Šaman opouští vesnici a odchází do hloubky lesa, širých lánů nebo k místní řece, kde začíná jeho útiseta (doslova „sezení venku“/ „sezení vně“). Tam, a meditativním transu poslouchá zvuky svého okolí a postupně se v něm jeho já ztrácí. Stává se listem stromu, o který se opírá a je zároveň mechem, na kterém sedí jeho tělo. Jeho mysl kráčí jako laň mýtinou a zároveň letí jako orel nad skalisky.

Otevírá se mu náttúra země, ve které žije – její charakter a podstata, lůno i dráp. A učí ho, jak s ní žít v harmonii, jak komunikovat s vaettir, duchy a bytostmi, které sdílí jejich kraj.

Šaman sedí celé hodiny, obětuje svůj čas, své ego a své já aby na konci své cesty mohl promluvit s duchem země, která živila a pečovala o generace jeho předků, o blóð, krev, jeho rodu.
A ona krev, je součástí koloběhu života a smrti, jedna bytost, rostlina či zvíře, musí obětovat život, aby jiný mohl vzkvést.

Tento příběh vypráví vystava fotografií Luna Torr Photography a přírodních vůní Vala’s Perfumery.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
GRÍMA, vernisáž vizuálů Luna Torr a vůní Vala’s Perfumery