Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Grand Opening Knupp Gallery v Revoluční 17

5. 9.-30. 9. / Knupp Gallery / Malba

5.9.2017 proběhl Grand Opening nově přestěhované Knupp Gallery na adrese Revoluční 17, Praha 1. Akce se zúčastnila řada osobností uměleckého i společenského života.

Knupp Gallery (Alex Art Gallery) je galerie zaměřená na českou současnou i klasickou tvorbu – malba, socha, grafika & sklo.

„Cílem mého snažení je presentovat česká umělecká jména skrze jejich tvorbu. Jedná se o věkově rozmanitou strukturu malířů a sochařů. Pointa galerie spočívá především v nabídce děl aktivně tvořících autorů.
Určitým poselstvím je podpora současného českého umění a jeho šíření do soukromých sbírek. Má osobní znalost autorů a věnování pozornosti jejich tvorbě posunuje celou ideu o krok napřed. Pro mne je profilové nabídnout všechna uvedená díla na určité neanonymní bázi a na jisté úrovni komunikace, diskuse.

Prostory galerie jsou vhodné i pro účely firemních eventů, večírků, včetně kompletního servisu.

Jsme galerie, která reinvestuje svůj zisk do výstav a prezentace výtvarníků. Pojem marže je v našem pojetí relativní podíl na prodejní ceně díla nutný k tomu, aby galerie mohla fungovat finančně nezávisle. Vydělané peněžní prostředky jsou efektivně využity k vytváření galerie jakožto kulturní instituce, jejímž cílem je budovat oázu kvalitního českého umění v esteticky vyprahlé poušti současného životního stylu české masy. Fungujeme na základě individuálního přístupu k zákazníkovi. Naše cena díla je funkcí mnoha dílčích parametrů – od autora samotného přes stáří díla a jeho materiálu, až po rozměry či zvážení relativní kulturní hodnoty. Výsledkem musí vždy být optimální kompromis a spokojenost obou stran obchodu ve formě uzavřeného fair trade.

Návštěva naší galerie = komentovaná prohlídka, nikoliv špinavá odpověď typu “autor – cena”.

Jako galerie si zakládáme na podstatě finanční nezávislosti. Neopíráme se o jakoukoliv formu ne/peněžního sponsoringu. Nejsme klientelisticky podporováni žádnou municipalitou. Umění vystavené v naší galerii není nástrojem moderní korupce.

Sídlo galerie se nachází blízko centra hlavního města, ale zároveň v lokalitě, která nám umožňuje provozovat daleko větší prostor za přijatelných podmínek, včetně parkování pro zákazníky.

Snažím se vytvořit ne-despotické prostřední moderní galerie, která je založena na otevřené diskusi ve vztahu galerie – sběratel & galerie – výtvarník. Rovněž přijímáme obrazy a plastiky do komisního prodeje. Potřebujete-li prodat umění z privátní sbírky, kontaktuje mě prosím emailem nebo na mobil a já budu dělat maximum, abych Vám vyšel vstříc. Některá díla rovnou vykupujeme.

MESSAGE: Jako důležité předsevzetí při otevírání galerie jsme si dali maximální snahu zachránit poslední zbytky kulturního diváka, které zbyly ve všudypřítomných slepých duších dnešního konzumenta, který krájíc svůj život na nicotné úseky estetické slepoty ani neví …..”o co přichází”. Snažíme se a budeme se snažit svou činností utlumit fatální ohlušující vliv přeinformovanosti dnešní doby, která z diváka dělá tupce, jež zdegenerován globalizovaným světem inteligenčně degradujících a deformačních sociálních kanálů ztrácí schopnost …..”rozeznat”.

Chceme Vrátit českou malbu a plastiku do podvědomí a úcty i mladé generace, která je nyní zavalena balvanem hnijícího odpadu, sypajícího se na naše hlavy z tv a pc obrazovek. Zpomalení či pozastavení gradualistického procesu progresivní debilizace obyvatelstva je nelehký úkol, ale pokud všichni strčíme hlavu do písku, za dalších pět konzumních generací hnusu se umění stáhne pouze do kouta ilustrovaných knih (s velkými logy ještě větších nadnárodních společností).“

Ing. Aleš Knupp, MSc.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Grand Opening Knupp Gallery v Revoluční 17