Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Galavernisáž velké výstavy Fenomén Masaryk

Do 31.1.2018 bude v Nové budově Národního muzea, Vinohradská 1, Praha 1, přístupná rozsáhlá a velmi zajímavá výstava Fenomén Masaryk.

Výstava Fenomén Masaryk připomíná mimořádnou osobnost prvního československého prezidenta T. G. Masaryka přesně 80 let od jeho smrti (1937).
Národní muzeum chce prezentovat Tomáše Garrigue Masaryka mimo klasická a zažitá klišé „Prezidenta Osvoboditele“ a „tatíčka“. Masaryk je představen ve třech rovinách. Tou první je pohled na konkrétního člověka, jeho vztahy, víru, ideje a názory. Zásadní roli zde hraje i vztah k manželce Charlottě. Nesmírně aktuální jsou pak dodnes jeho názory na Ameriku či Rusko. Druhou rovinou je pak role jeho osobnosti ve veřejném prostoru. Nejprve jako „profesora“ před rokem 1914, a to nejen v univerzitním prostředí.

Když se v roce 1910 Masaryk dožíval 60 let, zdál se být jeho aktivní život zdánlivě ukončen. Následovala však zcela zásadní životní kapitola po roce 1914, která je na výstavě prezentována v celku „prezident“. Založení státu v roce 1918 je bezpochyby klíčovým momentem, ale výstava se nevyhýbá ani politickým neúspěchům a sporům s ideovými protivníky – Pekařem či Kramářem. Třetí rovinou pak je pohled na „obraz“ Masaryka ve společnosti – od silného momentu jeho smrti a pohřbu na podzim 1937 až po následné proměny během dvou diktatur.

Součástí výstavy jsou unikátní filmové i audio materiály a samozřejmě jedinečné sbírkové předměty, včetně jednoho z „top“ předmětů Národního muzea – Masarykova jezdeckého obleku.

Výstava obsahuje i speciální linku pro dětského návštěvníka s humornými kresbami a zajímavými úkoly. K dispozici je speciální dětská brožurka.

K tomu, aby si každý návštěvník udělal představu o nesmírně bohatém životě TGM, pomůže celá řada unikátních sbírkových předmětů, knih, fotografií, videozáznamů a dalších dokumentů. Prohlédnout si tak mohou např. Masarykův světlý vycházkový oblek, který je jedním z TOP předmětů ve sbírkách Národního muzea, nebo orlí pero, jímž Masaryk podepsal v roce 1918 ve Filadelfii Deklaraci společných zájmů nezávislých středoevropských národů. Dámy budou jistě obdivovat jednoduché leč efektní společenské šaty Charlotty Garrigue Masarykové a další osobní předměty rodiny Masarykových. Nebude chybět ani Masarykova osobní korespondence, rodinné dokumenty nebo knihovna prezentující jeho spisy a knižní díla. Prostor výstavy je navíc symbolicky stylizován do podoby lípy, která se stala českým národním stromem.

Výstavu průběžně obohatí i tři speciální dočasné výstavy, které postupně představí Rukopisy královédvorský a zelenohorský, tzv. Hilsneriádu a Hradní fotoarchiv, obsahující snímky z let 1918–1933.

Využijte jedinečnou možnost prohlédnout si Rukopisy královédvorský a zelenohorský

K vidění budou v rámci výstavy pouze od 15. 9. 2017 do 2. 10. 2017.
Vystaveny budou nejen originály těchto známých a hojně diskutovaných rukopisných památek. Představen bude také nový průzkum Rukopisů, který v Národním muzeu právě probíhá.

Doprovodný program:

Pro školy:Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Galavernisáž velké výstavy Fenomén Masaryk