Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Dvoudenní přehlídka architektonických diplomových prací 2017

Ve dnech 27. – 28.6.2017 proběhla v galerii v podpalubí (A)VOID Floating Gallery na náplavce u Výtoně / Železničního mostu, Praha 2, již 17. Přehlídka architektonických diplomových prací.

Česká komora architektů pravidelně každým rokem pořádá Přehlídku diplomových prací jako soutěžní přehlídku úspěšně obhájených diplomových prací absolventů vysokých škol, kteří v příslušném školním roce úspěšně obhájili svoji diplomovou práci.

Obhajoba diplomové práce byla úspěšně provedena na některé z vysokých škol a fakult poskytujících architektonické vzdělání v akreditovaném magisterském studijním oboru zaměřeném na architekturu, urbanismus nebo krajinářskou architekturu a zařazeným Českou komorou architektů na seznam škol s uznaným vzděláním a příbuzným vzděláním.

ČVUT Praha – Fakulta architektury, ČVUT Praha – Fakulta stavební, VUT Brno – Fakulta architektury, VUT Brno – Fakulta stavební, TU Liberec – Fakulta architektury, VŠB TU Ostrava – Fakulta stavební, MZLU Brno – Zahradnická fakulta, VŠUP Praha, AVU Praha, FAPPZ Česká zemědělská univerzita v Praze

Zakončení výstavy bylo součástí 7. ročníku neformální akce Architekti na jedné lodi.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Dvoudenní přehlídka architektonických diplomových prací 2017