Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Dvě vernisáže: Michael P. Romstöck & Franziska Schrödinger + Videoart: Miguel Rozas

17. 5.-25. 6. / Fotografic / Fotografie

Do 25. 6. 2022 budou v Galerii Fotografic, Stříbrná 2, Praha 1, přístupné 2 zajímavé výstavy: Michael P. Romstöck & Franziska Schrödinger: Something about the Alps, Linden trees, roads and history  + Videoart: Miguel Rozas: The Art of Simulacrum.

Otevřeno út–so 13–18 h / www.fotografic.cz

Michael P. Romstöck a Franziska Schrödinger ve své tvorbě reflektují komplikovaný vztah člověka a přírody, její symboliku a historii kulturní krajiny. Formálně velmi odlišné fotografické soubory spolu vedou dialog o konstrukci a kultivaci přírody a zkoumají problematika otisků lidské činnosti do krajiny i vnímání historie, jejíž znaky se vždy snažíme dešifrovat pouze v zrcadle současnosti.
Michael na velkoformátovou kameru a černobílý film zachycuje v mnoha podobách a různých kontextech lípy – stromy, jejichž symbolika je pevně ukotvena v mnoha kulturách včetně té německé a české. Soubor čítající přes sto precizních fotografií tak mimoděčně vypovídá mnoho o současné podobě městské krajiny, venkova i o člověku samotném.
Franziska ve svém konceptuálním dokumentu s názvem About the German Alpine Road podrobně zkoumá slavnou německou trasu, kterou každý rok využívají tisíce turistů cestujících do Alp. Na více než 450 km dlouhé “Alpské stezce” se Schrödinger zamýšlí nad stopami, které do okolní krajiny lidé otiskují i nad překážkami, které v ní účelově vytvářejí.
Michael Paul Romstöck (*1992) a Franziska Schrödinger (*1991) pocházejí z Německa a oba vystudovali fotografii na Folkwang Universität der Künste v Essenu. Své projekty již prezentovali na mnoha výstavách v Německu či formou knižních publikací. Žijí a pracují v Berlíně a Mnichově.
www.michaelromstoeck.de / www.franziska-schroedinger.de
 
Miguel Rozas ve svých videoprojektech zkoumá socio-kulturní aspekty a vztahy mezi politikou a masovými sdělovacími prostředky. Jakožto oficiální kameraman nejrůznějších evropských summitů získal ojedinělou možnost nahlédnout fungování předních evropských médií i institucí zblízka a zevnitř. Formou svých minimalistických videoesejí tak zprostředkovává divákům pohled na současná média. Bez komentáře či doslovnosti pojímá téma z různých perspektiv a především se snaží diváky inspirovat k pečlivému uvažování o světě kolem sebe a objevování určité krásy a lidskosti i na neobvyklých místech.
Miguel Rozas (*1971) pochází původem z Chile. Výtvarné umění a nová média studoval v Santiagu de Chile (ARCOS), Würzburgu (FHWS) a Toulouse (ESAV). V roce 2013 se účastnil magisterského programu Universität der Künste (UDK) v Berlíně pod vedením německých umělců pracujících s videem Mariou Vedder a Heinzem Hemigholzem. Nyní žije mezi Bruselem a Berlínem.
Pět videoesejí Miguela Rozase představíme jako samostatnou výstavu v našem novém “prostoru pro videoart” v areálu galerie.


Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Dvě vernisáže: Michael P. Romstöck & Franziska Schrödinger + Videoart: Miguel Rozas