Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Doplnění výstavy Tajemné dálky, symbolismus v českých zemích, 1880 – 1914

Do 27. 9. 2015 bude v Klášteře sv.Anežky české Národní Galerie, U Milosrdných 17, Praha 1, přístupná krásná, rozsáhlá a zajímavá výstava Tajemné dálky, symbolismus v českých zemích, 1880 – 1914.

Výstava Tajemné dálky, symbolismus v českých zemích, 1880–1914 je od 14. července 2015 částečně obměněna v kolekci prací na papíře. Cenné kresby a grafické listy patří k dílům z nejméně stabilních materiálů a médií a proto je lze standardně vystavovat pouze tři měsíce. Expozici doplnily nově další práce Františka Bílka, Františka Kupky či Ladislava Šalouna.

Nový soubor exponátů nabídne méně známé kresby a grafické listy sledovaného období z Národní galerie v Praze i ze soukromých sbírek. Výstava Tajemné dálky se věnuje specifické části výtvarné scény v českých zemích ovlivněné symbolismem v dekádách okolo přelomu 19. a 20. století. „Expozice v klášteře sv. Anežky České mapuje díla širokého spektra médií – malbu, sochu, grafiku, kresbu, významná část je věnována také symbolistní knize. Práce na papíře jsou instalovány ve speciálním tunelu pod gotickou klenbou středověkého kláštera, který poskytuje vystaveným dílům potřebné světelné podmínky. Přesto je nyní – v polovině výstavy – třeba tato díla deinstalovat a uložit, aby nedošlo k jejich trvalému poškození. Návštěvníci se tak mohou těšit na soubor nových prací,“ říká autor výstavy Otto M. Urban.

Návštěvníci se po celou dobu výstavy mohou těšit na výpůjčku z Musée d’Orsay, kresbu od Alfonse Muchy Propast. Pařížská galerie na výstavu zapůjčila také rozměrnou malbu Libuše Karla Vítězslava Maška, která tvoří dominantu výstavy v prostorách kostela sv. Salvátora. Z dalších děl doplní výstavu od poloviny července kresby Dlouhý, široký a bystrozraký, Slezský piják a ďábel a akvarel Krakonoš od Hanuše Schwaigera, pastel Erotikon-Loučení Jana Konůpka a kresba Fjord Ladislava Šalouna. Mytický rozměr expozice podpoří také akvarel Pan a Psyché Maxmiliána Pirnera, Čarodějník Františka Kupky nebo jeho ilustrace Čarodějnice k pohádce Krásná Vasilisa.

Autor výstavy: Otto M. Urban
Kurátorka: Anna Pravdová

http://ngprague.cz/exposition-detail/tajemne-dalky-symbolismus-v-ceskych-zemich-1880-1914/

Doprovodné programy

Středeční symbolistní podvečery
23. 9. komentovaná prohlídka Tajemné dálky (Otto M. Urban, autor výstavy)

Víkendová symbolistní odpoledne
komentované prohlídky, čtení
18. 7. Kódy svádění (Monika Sybolová, kurátorka pro vzdělávání NG)
1. 8. Symbolistní krajina (Hana Rosenkrancová, kurátorka pro vzdělávání NG)
12. 9. Doba a společnost v obrazech přelomu století (Filip Wittlich, historik)
20. 9. Symbolismus z pohledu psychologa (Martin Skála, psycholog)
26. 9. Čtení z korespondence z přelomu století – F. X. Šalda a R. Svobodová (Marie Švestková a Václav Rašilov, herci)
27. 9. Učinit nymfy věčnými (Anna Maixnerová)

Týdenní krajinářská dílna
15. 8. – 22. 8. Otevři zahradu rajskou a pohni sluneční branou
Dílna v broumovském klášteře otevře souvislosti mezi středověkem, barokem, symbolismem a současností. Lektoři: Zdenek Hůla, Ondřej Maleček a Monika Sybolová

Jednodenní grafická dílna
19. 9. Síla extází a snů
Výstava bude inspirací pro vlastní tvorbu grafiky v technice suché jehly. Lektoři: Jiří Hanuš a Monika Sybolová

Letní dílna pro děti
17. 8.–21. 8. Cesta tajemství
Literárně výtvarná dílna pro děti ve věku 11–15 let bude probíhat v Salmovském paláci a Anežském klášteře.

Studijní prostor
V rámci výstavy je návštěvníkům k dispozici knihovna s katalogy, odbornými knihami i s dobovou krásnou literaturou a poezií, kterou naleznete v kapitulní síni v přízemí kláštera.

Interaktivní studio
Zažijte proměnu reálného světa ve svět fantazie, staňte se na chvíli umělcem, změňte svět podle své představivosti a naplňte jej mýtickými postavami. Interaktivní studio vzniklo ve spolupráci s Divadlem v Dlouhé.

Informace a rezervace: Lektorské oddělení Sbírky umění 19. století, Národní galerie v Praze, email: vzdelavani@ngprague.cz, tel.: 224 301 003, www.ngprague.cz
Není-li uvedeno jinak, místo setkání u pokladny. Změna programu vyhrazena.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Doplnění výstavy Tajemné dálky, symbolismus v českých zemích, 1880 – 1914