Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Dernisáž výstavy Zvi Tolkovského: Divadlo vyřazeného

Ve dnech 18.7.2019 – 8.8.2019 se v Galerii Hala C, Drahobejlova 15, Praha 9 (vstup z Lihovarská 12), konala velmi zajímavá výstava Zvi Tolkovského: Divadlo vyřazeného. (žel jsem dorazil až na dernisáž a můžu tak o výstavě informovat až po jejím skončení).

Nová výstava Zvi Tolkovského v Galerii Hala C byla jako scéna sestavená z vyřazených součástí. Zvi je sběratelem vzpomínek starých věcí, které nalezne v ulicích, jakož i jeho osobních a kulturních vzpomínek.

S minulostí tvorby umění přesahující dobu 50 let Tolkovsky slučuje a vytváří na plátně, papíře a v sochách vlastní svět obrazů. Jeho práce jsou jako smyslové mapy asociací snového vyprávění. Vytvořené scény jsou sloučeniny rozbitých kusů a součástek obsahů, které Tolkovsky nachází kolem sebe. Zobrazuje je, umísťuje na papír, plátna a hraje si s kompozicí jako dítě.

Nejprve se zdá, jako by to celé bylo chybné, ovšem při delším pohledu si lze vytvořit osobní příběh asociací založených na základě těchto výjevů. Dějiny národů ožívají; dějiny míst v Jeruzalémě, Praze, střední Evropě a další, všechny se nacházejí v krajině fantazie. Existuje zde trocha reality. Dokážeme některá místa rozpoznat, zatímco některá byla vytvořena během uměleckého procesu.

Jedinečnou kvalitou Tolkovského umění je tvorba nového světa za pomoci všech poškozených a zanedbaných předmětů, které nikdo kromě umělce nechce. Umění, které vzniká, je naplněno překvapivou a nečekanou bohatostí lidské představivosti.

Profesor Zvi Tolkovsky (narozen 1934 v Haifě) přednáší na Akademii Bezalel. Žije a pracuje  v Jeruzalémě v Izraeli a na farmě poblíž Prahy v České republice. Je jedním z nejvýznamnějších izraelských umělců.

Tolkovsky vystavoval na mnoha výstavách po celém světě: v Izraeli, České republice, Německu, Francii, USA a další. Získal řadu cen, včetně nejvýznamnějších izraelských ocenění.

Vytváří a vyučuje umění po dobu pěti desetiletí. Jeho rané práce byly expresionistické a experimentální. Později ve své práci kombinuje pop art, koláže a naivní obrazy. Veškerá tato média jsou součástí jeho současného umění, které je osobní a současně politické.

Kurátor: Hagai SegevFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Dernisáž výstavy Zvi Tolkovského: Divadlo vyřazeného