Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Dernisáž Silvia Belis: Wood Scopes (již skončeno)

Do 30.9.2018 se v Opatství Emauzy, Vyšehradská 49, Praha 2 konala ve výstavní síni zajímavá výstava Silvia Belis: Wood Scopes.

Silvia Belis
* 1983

Od roku 2014 se autorka věnuje téměř výhradně vlastní práci se dřevem, kresbě a péči o galerii a café Ve Věži v Mělníku.

Autorka také dlouhodobě spolupracuje na interaktivních výstavách RecykLES a Cesta dřeva v Národním zemědělském muzeu v Praze (Sdružení MamaPapa – Václav Kinský, Tomáš Žižka) a dále příležitostně pracuje jako scénografka s režiséry Karlem Králem (divadlo V Dlouhé, Dejvické divadlo, divadlo Na zábradlí) a jako ilustrátorka s časopisem Svět a divadlo.

Dřevěné objekty, které autorka vytváří jsou zpracovány z velké většiny technikou intarzie (obraz vytvořený skládáním a lepením dýh různých barev a struktur) a inkrustace (vkládání dřevěných či kamenných částí do dřeva). Tyto tradiční techniky jsou pojaty osobitým způsobem, ne pouze jako dekorativní a ornamentální prvek umělecké práce. Výtvarnice vkládá do dřevěných obrazů své představy a myšlenky v podobě snových krajin, přírodních bytostí či abstraktních vizí. Tyto obrazy, vycházející ze skrytých koutů podvědomí ji obklopují už od narození. Tvoří fantastický vnitřní svět, který se neustále letmo vměšuje do každodenní reality.
Dřevo je pro vizualizaci těchto vnitřních obrazů přirozeným nosným materiálem. Přírodní hmota autorku inspiruje svou strukturou a vyzařuje energii, která podporuje imaginaci a často sama nabízí cestu ke zpracování.

Více o tvorbě na www.silviabelis.cz

Všechny fotky z dernisáže: Petr.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Dernisáž Silvia Belis: Wood Scopes (již skončeno)