Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Dante Daniel Hartl – Odhalení vitráže (jednovečerní)

3. 8. 2023 se v běžně nepřístupném podzemí kavárny Anežka v Klášteře sv.Anežky české Národní Galerie, U Milosrdných 17, Praha 1 konala jednovečerní privátní prezentace unikátní velkoformátové vitráže známého umělce Dante Daniela Hartla.

Dante Daniel Hartl si na české výtvarné scéně stihl získat věhlas nejen svým svérázným vizuálním stylem, ale též nespornou odvahou a chutí tvořit svobodně bez ohledu na konvence a hranice běžných zvyklostí. Ačkoliv studoval v ateliéru Malby na pražské UMPRUM, jeho tvorba je charakteristická spíše prostorovými objekty, experimentováním s netypickými materiály a jejich vlastnostmi nebo postkonceptuálním přístupem k malbě. Často pracuje v sériích, ve kterých klade důraz na silný myšlenkový základ, protkaný nádechem dekadence a pro něj typickým černým humorem.
 
Záměrná provokace je pro Danta nástrojem, jak okamžitě získat pozornost diváka. Často k tomu využívá pečlivě vybrané artefakty, které nám předkládá ve zcela nových kontextech a neotřelých kombinacích, které způsobují disrupci našeho dosavadního vnímání jejich významů. Otevírá nám tak dveře hlouběji do příběhů jednotlivých děl, ve kterých jako by obnažoval realitu od povrchnosti a přetvářky a poukazoval tak na skutečnost, že vše není takové, jaké se mnohdy urputně snaží být.
 
Text: Vojtěch Fiala


Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Dante Daniel Hartl – Odhalení vitráže (jednovečerní)