Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Bombastická vernisáž Ondrej 4. Zimka: Humanitárne bomby

14. 7.-31. 8. / Slovenský dům / Socha

Do 31. 8. 2023 je ve Slovenském domě, Soukenická 3, Praha 1,  přístupná velmi zajímavá výstava Ondrej 4. Zimka: Humanitárne bomby.

Ondrej 4. (Zimka) sa narodil 28. 8. 1975 v Bratislave do umeleckej rodiny otca Ondreja Zimku, známeho maliara a mamy, polulárnej herečky Milky Zimkovej, ako štvrtý Ondrej v poradí generácie Zimkovcov. Svoj zdedený talent rozvíja na Strednej umelecko-priemyslovej škole v Bratislave (1989-1993), kde maturuje na oddelení kameňosochárstva. V štúdiu pokračuje na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (1993-1999), v ateliéri prof. Jozefa Jankoviča a na University of Newcastle (1997) u prof. Henryho Burtona. Vplyv na jeho tvorbu má však aj sochár Andrej Rudavský, do ktorého ateliéru chodil Ondrej 4. pomáhať, ale aj realizovať svoje prvé sochy (1988-1998). Od roku 1998 tvorí s Martinom Palom a Stanislavom Kičom v spoločnom sochárskom ateliéri Tri kamene. Aktívne vystavuje na samostatných, kolektívnych výstavách a zúčastňuje sa na tvorivých sympóziách doma i v zahraničí. Absolvoval tvorivý pobyt v Cité Internationale des Arts v Paríži (2007). Ondrej 4. realizuje svoje diela z bronzu, ocele, antikoru, kameňa a iných prírodných materiálov. Od roku 2009 sa začal venovať aj maliarskej tvorbe. Žije striedavo v Bratislave a na Kysuciach, tvorí v Stupave v ateliéri Tri kamene.“Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Bombastická vernisáž Ondrej 4. Zimka: Humanitárne bomby