Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Artsemestr zima 2016 – UMPRUM / VŠUP

Jenom do středy 10.2.2016 budou na Vysoké škole uměleckoprůmyslové UMPRUM, Náměstí Jana Palacha 80, Praha 1, ve všech 4,5 patrech přístupné klauzury Artsemestr zima 2016.

Výstava Artsemestr je pravidelnou prezentací prací studentů UMPRUM, která se koná dvakrát do roka. „Pro studenty představuje Artsemestr jedno z nejdůležitějších období studia. Projekty, které v tomto případě řeší již zcela samostatně, jsou vrcholem jejich semestrální tvorby“ říká rektor UMPRUM prof. ak. arch. Jindřich Smetana. Veřejnosti se tak nabízí výjimečná možnost zhlédnout, které vize a nápady, jaké materiály a postupy jsou v danou chvíli pro studenty stěžejní.

Jednotlivé ateliéry se promění na týden ve výstavní síně a návštěvníci mají možnost vidět nejen nejnovější práce zdejších posluchačů, ale zároveň můžou nahlédnout do autentického prostředí školy, kde jejich díla vznikala.

Klauzurní prací zakončují studenti studium každého semestru. Jejich témata jsou rozličná, někdy se jedná o finální výstup semestrálního úkolu, někdy jsou zadána nezávisle na semestrálních tématech, můžou být jednotná pro celý ateliér, týmová, nebo se můžou lišit podle ročníku. Během klauzurních prací se ukáže, nejen jak si studenti dokážou poradit se zadaným úkolem, ale také jak samostatně dokážou pracovat. Klauzurní práce totiž probíhají bez konzultací asistentů a vedoucích pedagogů a na jejich realizaci jsou pouhé tři týdny. Hotové výstupy pak studenti musí obhájit před komisí sestavenou jak z pedagogů školy, tak externistů.

Každý ateliér řeší specifické téma. Většina z nich dále rozvíjí semestrální úkol, jmenovat můžeme především ateliéry Katedry architektury (Ateliér Architektury I řeší projekt souměstí Brandýs nad Labem a Stará Boleslav, Ateliér architektury II, navazuje na úkol UMPRUM a Proluky, Ateliér architektury III dále rozvíjí téma emergentní architektury). Dále je třeba do výčtu zařadit Ateliér skla inspirovaný zadáním Analýza a syntéza, Ateliér textilní tvorby, který vychází ze semestrální práce Experiment, Ateliér módní tvorby pracující na tématu Elegance, Ateliér Designu oděvu a obuvi se zadáním Japonsko – klidná síla, Ateliér grafického designu a nových médií s publikací Redesign či Ateliér K.O.V. a jeho projekt Šachy.

Některé ateliéry ke klauzurám vypisují samostatná, na semestrálních úkolech nezávislá témata – Ateliér produktového designu se zaměřuje na sci-fi, Ateliér keramiky a porcelánu se věnuje návrhu keramických obkladů pro Lasselsberger, s.r.o., Ateliér ilustrace a grafiky vytváří nástěnný grafický obraz na určité místo, Ateliér grafického designu a vizuální komunikace připravuje Design pro hřbitov – orientační systémy pro návrhy studentů architektury nebo Ateliér televizní a filmové grafiky, který dostal za úkol vlastní pojetí „televizních novin“.

Volnost ve výběru témat pak byla ponechána studentům Ateliéru malby, Ateliéru supermédií nebo Ateliéru intermediální konfrontace, kterému byl zadán námět Prezentace.

Množství ateliérů a jejich konkrétní specializace (architektura, design, grafika, volné a užité umění) přináší široké možnosti vyjádření, a přehlídka se tak stává tím nejucelenějším a nejpestřejším pohledem na současnou mladou tvorbu v oblasti umění, architektury a designu.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Artsemestr zima 2016 – UMPRUM / VŠUP