Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Art Brut Live

26. 3.-17. 8. / DOX / Instalace

Do 17. 8. 2015 bude v centru současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7, přístupná velká výstava Art Brut Live: sbírka abcd | Bruno Decharme, kterou bude do 6.7.2015 doplňovat výstava fotografie | Mario Del Curto.

Výstava ART BRUT LIVE zahrnuje více než tři sta převážně současných děl art brut ze sbírky abcd, kterou francouzský sběratel Bruno Decharme shromažďuje přes třicet let. Jeho kolekce obsahuje na tři a půl tisíce prací tří stovek umělců z celého světa a patří mezi nejvýznamnější sbírky svého druhu. Art brut je výtvarným projevem, který neoddělitelně souvisí s osudem svých autorů. Tvorba je pro ně způsobem jak uchopit svoji existenci, tedy jak opanovat prostor, ochočit tělo, zkrotit mysl, nebo dokonce spasit svět. Do stejnojmenných kapitol je také výstava ART BRUT LIVE orientačně členěna.

Někteří tvůrci art brut se snaží o symbolické ovládnutí prostoru: zabydlují jej „anarchitekturami“, navrhují utopické urbanistické projekty a přetvářejí vlastní životní prostor. Neutrální místo se tak mění v privátní chrám obdařený novými významy. Jiní autoři se snaží tvůrčím aktem prozkoumat své tělo, vypořádat se s traumatizujícími prožitky, nebo naopak zvěčnit momenty slasti – sestavit osobní relikviář, corpus delicti vlastní existence. Vznikají tak magické objekty, léčebné stroje, gestické malby i díla na pokraji vědeckého projektu. Další tvůrci nás zvou do svého mentálního prostoru. Nechávají nás nahlédnout do svých intimních záznamů, dopisů, deníků a šifrovaných zpráv, skrze které komunikují se sebou samými, se svým okolím, ale i s tím, co je přesahuje. Vyvrcholení výstavy nastává ve chvíli, kdy se myšlenky začnou sdružovat do systémů. Rodí se nová náboženství, mytologie i spasitelské projekty na ovládnutí počasí, ozdravení populace či přímo na záchranu planety… Art brut nikdy není uměním pro umění – tvorba je tu cestou k naplnění vyššího poslání.

Druhá část výstavy ART BRUT LIVE představuje dokumentární a portrétní snímky švýcarského fotografa Maria Del Curta. Jeho portréty umělců art brut společně s unikátními záznamy prostředí, ve kterých žijí a tvoří, jsou jedinečným klíčem k pochopení jejich tvorby.

Mario Del Curto (*1955) od roku 1983 vyfotografoval desítky autorů art brut z celého světa. Jeho existenciální portréty uměleckých a často i životních outsiderů si navzdory vší bizarnosti zachovávají hlubokou lidskou důstojnost. Del Curtovy snímky jsou unikátním dokladem o komplexnosti světa tvůrců art brut, pro něž je tvorba projevem bytí a jeho hlavním smyslem, kde všechno souvisí se vším, kde umělec, jeho životní příběh, prostor a dílo tvoří jedinou entitu.

Kurátoři výstavy: Ivana Brádková, Leoš Válka, Terezie Zemánková

Více na: www.dox.czFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Art Brut Live