Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

A1.zip – vernisáž výstavy absolventů Ateliéru Architektury I na UmpruM

Do 2.3.2019 bude v galerii UMPRUM / VŠUP, Nám. Jana Palacha 80, Praha 1, zdarma přístupná zajímavá výstava A1.zip – absolventů Ateliéru Architektury I pod vedením Jindřicha Smetany a asistentů Pavly Grünerové a Josefa Čančíka.

Co spojuje absolventy Ateliéru architektury I (A1) a jak studium ovlivnilo jejich práci? Nejen historii ateliéru v letech 2000 – 2014, kdy jej vedl současný rektor prof. Jindřich Smetana spolu s asistenty Pavlou Grünerovou a Josefem Čančíkem, zachycuje výstava A1.zip.

Na základě nejrůznějších fragmentů dochovaného archivu se kolektiv autorů výstavy pokusil zprostředkovat a popsat specifičnost a charakter ateliéru. Zachycují jeho historii, jak je uchována v osobních vzpomínkách jeho absolventů a pedagogů nebo v pracích, jež v ateliéru vznikly.

„Všechny absolventy A1 jsme oslovili s žádostí o spolupráci a pokusili jsme se shromáždit co největší množství relevantních dat. Materiály a informace, které se nám podařilo získat, jsou neúplné a ne vždy zcela ověřené, nicméně mozaika, kterou vytváří, je – jak doufáme – alespoň částečně vypovídající“, uvádí autoři.

A1.zip v Galerii UM představí kolekci modelů a vizualizací školních prací bývalých studentů A1. Návštěvníci se budou moci sami přesvědčit, nakolik studium ovlivnilo další profesní vývoj jednotlivých architektů a zda se dá vypozorovat nějaké specifické pojítko v tvorbě absolventů tohoto ateliéru.

Ne vše bylo možné zahrnout do expozice, tak je nedílnou součástí projektu i stejnojmenná doprovodná publikace, která zároveň slouží jako záchytný, pevný bod výstavy. Pracuje s informacemi, které autoři výstavy nalezli v různých záznamech, i s materiály, které jim zaslali sami absolventi. Tuto dokumentaci doplňuje dvanáct rozhovorů jak s bývalými studenty, tak pedagogy. Autoři dbali na to, aby jejich výběr byl co nejrozmanitější a co nejlépe zdokumentovali jak dobu studia v ateliéru, tak ukázali různorodost názorů, přístupů k tvorbě. Stejně jako datový archiv jsou rozhovory jen dílčím zdrojem informací a vzpomínek, jako celek ale dávají tušit, jak to tehdy skutečně bylo.

Výstava a doprovodná publikace jsou zároveň podnětem ke společnému setkávání. A tomu dopomáhá i doprovodný program. Ze společných setkání si organizátoři slibují debaty na různá témata a mnoho dalších nových informací, která se týkají nejen praxe a studia. Přesný termín jednotlivých akcí bude s předstihem anoncován na webu a sociálních sítích UMPRUM.

„Při rozbalování archivu, tedy komprimovaného digitálního souboru, může dojít v důsledku poškození dat nebo hardwaru k chybě, a tedy k selhání dekomprese. Stejně tak ani archiv Ateliéru architektury I na UMPRUM z doby, kdy jej vedl Jindřich Smetana, se nezachoval kompletní. Nezbývá tedy než začít skládat zbylé střípky, dolovat vzpomínky a pokoušet se konstruovat neostrý obraz, který by – neúplně a dočasně – zachycoval paměť tohoto místa a kolektivu. Archiv není jen jednou provždy uzavřenou sbírkou neživých reliktů a fragmentů minulé skutečnosti, ale naopak něčím nestálým a proměnlivým, na co současnost ateliéru A1 stále navazuje.“

Autoři výstavy: Alžběta Brůhová a Jakub Herza
Grafika: Matúš BuranovskýFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
A1.zip – vernisáž výstavy absolventů Ateliéru Architektury I na UmpruM