Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Simona Kafková: dříve a nyní

Do 8. 5. 2015 můžete v Galerii Září, Heřmanova 33, Praha 7 (nad Veletržním palácem), navštívit zajímavou prodejní výstavu autorského šperku Simony Kafkové: dříve a nyní.

Simona Kafková

1979–1983 / Střední odborná škola výtvarná
1986–1994 / VŠUP obor šperk a glyptika, ateliér kov a šperk v ateliéru V. K. Nováka

V roce 1994 dokončila VŠUP kolekcí brýlí a porcelánků.

Vystavovala na oborových výstavách. V Praze (Mánes, Veletržní plác, Jízdárna pražského hradu…), Liberci, Jablonci, Brně také v zahraničí (Legnica, Leeds…). V roce 1996 byla vyzvaná na Schmuck scene96 do Mnichova. Její šperky se objevily také na výstavě Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě, Pravěký a současný šperk nebo v Severočeském muzeu v Liberci.

www.facebook.com/galeriezariFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Simona Kafková: dříve a nyní