Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Famufest: Exposed (Katedra fotografie FAMU)

18. 11.-22. 11. / The Chemistry Gallery / Fotografie

Jen do neděle 22.11.2015 bude v Galerii Chemistry, Bubenská 1, Praha 7 (vstup od Vltavy), přístupná výstava Katedry fotografie FAMU v rámci festivalu Famufest.

Vystavují: Oskar Helcel / Lukáš Brdlík / Richard Janeček / Junsheng Zhou / Valentýna Janů / Yeoryia Aslanidou / Jonáš Verešpej / Fabiana Alexandra Mertová / Jan Maštera / Johana Novotná / María Elínardóttir

Fotografie je obvykle chápána jako záznam reality. Jakoby zachycovala a následovala naši skutečnost. Podobným způsobem také výuka umění a fotografie, jakoby sledovala a napodobovala uměleckou praxi. Co když ale umění, nebo fotografie a vzdělání v jejím rámci neznamená dosáhnout nějakého konkrétního cíle. Co když fotografie a její studium je spíše pohybem uvnitř nejistého prostoru; napětím mezi aktuální a diváckou přítomností. V této perspektivě může fotografie být oním hledáním ztraceného času, který se ztrácí při studiu, stejně jako v rámci samotného fotografického procesu.

Přitom právě mizení, estetika prchavosti, nebo absence pevných vazeb a stabilní identity představují až překvapivě sdílené východisko studentů Katedry fotografie. Tradiční i aktuální témata a přístupy jsou podrobeny nejistému, možná perifernímu vidění. Obecně lze sledovat odklon od přímočarých, osobních či subjektivních poloh ke konstruktivním, či přímo objektovým východiskům. Právě objekt a jeho podmínky se stává vlastním tématem jednotlivých prací. Studenti Katedry zkoumají jeho estetické formy (Oskar Helcel), obrazotvornost (Lukáš Brdlík), vlastní hmotu (Richard Janeček) a materialitou (Junsheng Zhou), nebo funkčí a prostorové možnosti (Valentýna Janů) a snad nás i konfrontuje s mimolidskou perspektivou (Yeoryia Aslanidou). Tuto objektový postoj lze navíc vztáhnout i na lidské tělo (Jonáš Verešpej), nebo performance, ke které fotografie přistupuje jako mnohem více než pouhý záznam (Fabiana Alexandra Mertová). Perspektiva věcí a objektů také poukazuje k vlivu technologií a k jejich specifické časovosti (Jan Maštera) a může nás přivést až k fotografiím a formám využívaným na sociálních sítích (Johana Novotná). Také problém gendrové či národní identity lze chápat jako zvěcnění a objektivizaci naší individuality (María Elínardóttir).

Přehled aktuálních děl studentů Katedry fotografie proto není pouze různorodým hledáním tvůrčích postupů a nosných témat, ale vykazuje celou řadu společných, nebo spíše zobecnitelných pozic. Můžeme sledovat využití formálně reduktivní postupů, stejně jako reaktualizaci konceptuální fotografie, které přibližují fotografickou praxi k objektovému paradigmatu v současném umění. Přitom si uchovají individuální a v jistém smyslu studentskou povahu i jednoznačný vztah k médiu fotografie. Jakoby zde fotografie byla, a přesto přechází do jiných forem a uniká. Jakoby se vážná témata i formální hranice, které fotografii svíraly, rozevřeli díky jemnějšímu vidění.

Nejde navíc o problém fotografie jako objektu, ale otevírá se nám intimnější a obecnější vztah k věcem i objektům. Myslím, že takový přístup je možný pouze, když připustíme, že fotografie ani my sami objekty nepronikáme. Stále nám něco uniká. Přistupujeme k nim s jistým zpožděním, jako fotograf, ex post.

Václav Janoščík

Letošní ročník festivalu Famufest využije principy nejzákladnějšího filmového procesu expozice a jako vrstvu citlivého materiálu vystaví tvorbu studentů FAMU širokému publiku.

Famufest 2015 poprvé spojí jednotná festivalová lokace – Letná. Během čtyř dnů zde proběhnou projekce studentských filmů, koncerty, debaty a poprvé v historii i fotografická výstava v tandemu s výstavou katedry CAS. Hlavními body pro návštěvníky budou BIO | OKO, The Chemistry Gallery a Akademie výtvarných umění v Praze.

Vstup na večerní party pouze s Festival passem!

Program: http://www.famufest.cz/cs/program

Festival pass: 150 CZK / 50 CZK studenti FAMU (přímo na pokladně BIO | OKO nebo https://goout.cz/cs/listky/famufest-2015/cni/)
Exposed Nights: facebook.com/events/700247323410785Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Famufest: Exposed (Katedra fotografie FAMU)