Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Dominika Vyskočilová: Felt cute might delete later…

Do 16. 4. 2023 byla v Informačním centru MČ Praha 7, Milady Horákové 2, Praha 7, přístupná zajímavá výstava Dominiky Vyskočilov0: Felt cute might delete later… (z důvodu nemoci žel publikováno až po jejím skončení).

▙ Práce Dominiky Vyskočilové je dlouhodobě prostoupena referencemi na estetiku charakteristickou pro nultá léta, která se formovala zejména v prostředí internetu. Dominika daný vizuální jazyk nezkoumá optikou kritiky masové kultury jakožto jednoho z produktů pozdního kapitalismu. Pokleslou, deformovanou vizualitu naopak vnímá jako demokratizační fenomén nesoucí řadu pozitivních aspektů. Může tvořit pomyslné mosty mezi jednotlivými kulturami, etnicitami, sexuálními orientacemi, světonázorem a vyznáním. Pomocí detailního studia banálního jazyka často hraničícím s kýčem autorka až obsesivně rozkrývá jednotlivé symboly a prvky, které pomocí citací vizuálně usměrňuje či přímo parafrázuje a následně začleňuje do nových kontextů. Autorka se analyticky zaměřuje na studium proporcí animovaných postaviček a hraček – sleduje poměry hlavy k tělu, rozestavení obličeje a barevnost v kontextu teorie barev a následně vytváří svou vlastní sérii figurek. Zvířátka – koníčci, kočičky, králíčci, pejsci a medvídci často nesou antropomorfní tvary a stávají se osobními patrony či novodobým božstvem.
 
▛ V rámci studia popkulturní estetiky daného období Dominika narazila na podstatnou roli subkultur, jejichž hodnoty a normy mohou být s masovou kulturou vzájemně provázané. V současnosti je nejvíce ovlivněna Pastel Goth, stylem, který se formoval na internetových platformách jako je VK.com či Tumblr, a který v sobě snoubí temné prvky goth či grunge s pastelovou estetikou roztomilosti Kawaii. Právě tato ambivalence Pastel Goth spočívající v kontrastním užití temných a pastelových barev, se pro Dominiku stává metaforou dětí uvězněných v dospělých tělech.
 
▜ 𝗗𝗼𝗺𝗶𝗻𝗶𝗸𝗮 𝗩𝘆𝘀𝗸𝗼𝗰̌𝗶𝗹𝗼𝘃𝗮́ (*1999) studuje na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru malba III u Josefa Bolfa, Jakuba Hoška a Nik Timkové. Zaměřuje se především na figurální malbu, která často přerůstá do objektové tvorby a komplexních prostorových instalací. Ve své současné tvorbě zpracovává témata, jako je manipulace, sociální vztahy v digitální dimenzi a psychologický vliv kýče a pokleslé estetiky na pudové vnímání člověka.
Kurátorka: Kateřina Pencová


Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Dominika Vyskočilová: Felt cute might delete later…