Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Marie Tefrová: Via Medea

Jenom do 8.6.2015 včetně bude v sále ICAVI Akademie věd, Národní 3, Praha 1, přístupná výstava obrazů a kreseb Marie Tefrové: Via Medea. Otevřeno ve všední dny 10 – 18.

Text PhDr. J. Kříže o Marii Tefrové:

Ve třetím tisíciletí se smysl činnosti člověka jakoby začal měřit pouze finančními úspěchy a popularitou. Odráží se to i v oblasti umělecké činnosti. Přitom „mít povolání“ znamená něco úplně jiného, než si vybrat zaměstnání. Talent, jako vnější znamení, je jen indikací vnitřního povolání, bez kterého je každé umění hluché a strnulé. Umění Marie Tefrové se vyznačuje naopak hloubkou prožitku, vřelostí citu a autenticitou. Po dvaceti letech můžete opět vstoupit do tohot objetí „podivuhodného světa světla a prostoru“, v němž je patrno díky autorčinu vidění a vnímání, že náš život neodpovídá plně realitě a že naše existence postrádá koherenci a smysl. Proto se vydala asi před čtyřiceti lety cestou hledání a upsala se posedlosti malbou, obrazem a poezií.

Tvorba z posledních let se přiklání k ostřejší barevnosti, k ústupu od šerosvitu. Není ani „art brut“ ani popisný realismus. Vždy vychází z přířody s člověkem uprostřed, se stopami jeho činnosti a podmaňuje si nás nečekanými půvaby osobitě pojaté malby. Pracuje s klasickými materiály a technikou lazurní malby v návaznosti českého malířství, což je právě zárukou podílu Marie Tefrové na celkovém profilu současné umělecké tvorby.

PhDr. J. Kříž

Marie Tefrová začínala jako samouk. Poprvé vystavovala v roce 1972 u Řečických na kolektivní výstavě „Mizející krajina“ a samstatně v roce 1973 v Galerii mladých v pražském Mánesu. Malovala a dosud maluje obyčejný všední život kolem sebe – děti na kolotoči, přítelkyně, chvíle radosti, smutku, osamění i nemoci. V tom se velmi podobá svému příteli malíři Františku Ronovskému, který zemřel v březnu roku 2006. (text Karel Oujezdský, český Rozhlas).

www.tefrova.comFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Marie Tefrová: Via Medea