Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Z Asuánu do Chartúmu: České archeologické výzkumy mezi nilskými katarakty

Do 11.11.2015 se v prostorách Křížové chodby Karolina Univerzity Karlovy, Ovocný trh 3, Praha 1, koná zajímavá výstava „Z Asuánu do Chartúmu: České archeologické výzkumy mezi nilskými katarakty“. Výstava připomíná padesáté výročí ukončení archeologických a epigrafických prací tehdejšího Československého egyptologického ústavu FF UK v Núbii. Vstup na výstavu je volný.

V letošním roce uběhlo padesát let od ukončení archeologických a epigrafických prací tehdejšího Československého egyptologického ústavu FF UK v Núbii, území rozkládající se mezi 1. a 4. nilským kataraktem, zahrnující oblast dvou moderních států, jižního Egypta a severního Súdánu. Rozhodnutí egyptské vlády vystavět 500 km dlouhou Vysokou přehradu u Asuánu podnítilo zorganizování mezinárodní záchranné archeologické akce pod záštitou UNESCO v Núbii (1960–1980). Do záchranné akce se zapojily desítky států, včetně Československa, které se aktivně účastnilo v letech 1960–1965. Během této doby vyslalo šest expedic, jež významnou měrou přispěly k mapování, výzkumu a záchraně núbijských památek na území, které v současnosti leží na dně asuánské přehrady.
Na prahu 21. století se čeští vědci na území starověké Núbie a do oblasti jižně od ní opět vrátili. V Súdánu provádějí interdisciplinární výzkumy archeologové dvou českých institucí na třech různých lokalitách: Český egyptologický ústav FF UK (na Sabaloce a v Usli) a Národní muzeum (ve Wad Ben Naga).
Český egyptologický ústav si výstavu připomenul čtrnáctým číslem Pražských egyptologických studií.
Další příležitostí připomenout si výročí je výstava „Z Asuánu do Chartúmu: České archeologické výzkumy mezi nilskými katarakty“, která se zaměřuje na výsledky expedic v šedesátých letech 20. století a rovněž na nové výzkumy Českého egyptologického ústavu FF UK a Národního muzea v Súdánu.
Komentované prohlídky výstavy se konají 17. 10. 2015, v rámci programu Mezinárodního dne archeologie.
Na Youtube kanálu ČEgÚ se nachází sestřih záběrů z Núbie ze šedesátých let a záznam přednáškového večera Nové objevy Univerzity Karlovy v Súdánu.

http://egyptologie.ff.cuni.cz/?req=id:243Fotografie z výstavy

×

Publikační licence

Tento web podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte autora na martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Z Asuánu do Chartúmu: České archeologické výzkumy mezi nilskými katarakty