Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Výstup / Outcome – výstavy kurzu Akademie současné fotografie

3. 7.-23. 7. / Galerie kritiků / Fotografie

Do 23.7.2017 bude v Galerii kritiků, palác Adria, Jungmannova 31/36, 1.patro, přístupná výstava Výstup / Outcome – kurzu Akademie současné fotografie.

Výstava představuje závěrečné práce mimořádného ročníku kurzu Akademie současné fotografie z let 2015-2017. Tento speciální ročník je určen absolventům řádného studia a koncipován jako platforma pro přednášky a konzultace volných autorských projektů. Jediným obecným zadáním je zaměření na osobní témata účastníků. Výstava tak prezentuje hned několik zcela odlišných přístupů k fotografii od dokumentárních souborů, inscenované fotografie až k výrazně konceptuální práci.
Kurz Akademie současné fotografie pořádá Matela Studio ve formě ročního víkendového studia pro zájemce o získání hlubších znalostí a zkušeností v oblasti fotografie a současného vizuálního umění. Svým zaměřením na světovou výtvarnou fotografii a vizuální umění vyplňuje toto studium mezeru ve státním vzdělávání. Garantem programu je Pavel Matela a mezi další přednášející patří: Miroslav Vojtěchovský, Josef Moucha, Jiří David, Jan Pohribný, Hynek Alt, Tomáš Pospěch, Pavel Baňka, Jiří Thýn, Michal Pěchouček, Jan Vaca, Magda Stanová, Silvie Milková, Jaromír Typlt, Milan Salák, Markéta Kinterová, Jolana Havelková, Miro Švolík, Štěpán Grygar, Martin Blažíček, Barbora Bálková, Michal Adamovský, Jakub Skokan, Ivars Gravlejs, Petr Nikl a další.

Vystavují: Adéla Benešová, Miodrag Čížek, Karel Fabich, Vlasta Jaroš, Michael Komm, Jitka Mertlová, Lenka Mimochodková, Kateřina Anna Lucká, Kateřina Vojtová

Matela Studio – kurzy výtvarné a profesionální fotografie:

Studio založil dne 1.1.2000 fotograf a lektor Pavel Matela a jako platformu pro zájemce o kvalitní a cenově dostupné vzdělání v oboru. V současné době nabízí Matela Studio kurzy a workshopy od úrovně začátečníků až po profesionály včetně rekvalifikačního programu akreditovaného MŠMT. Studium je založeno  na individuálním přístupu a vysoké kvalifikaci lektorů.

Další informace

http://www.matelastudio.com/kurzy/akademie_soucasne_fotografie.htmlFotografie z výstavy