Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Vincenc Vingler „Proč mluvit s opicemi“

11. 5.-12. 6. / Galerie Moderna / Socha

Do 12.6.2016 bude v galerii Moderna, Masarykovo nábřeží 24, Praha 1, přístupná krásná a zajímavá prodejní výstava Vincenc Vingler „Proč mluvit s opicemi“.

Generace sochařů, k nimž datem svého narození i názorovým zaměřením Vincenc Vingler /1911 – 1981/ patřil, nastupovala do výtvarného života před druhou světovou válkou, ale až po ní se de facto mladým umělcům otevíraly možnosti tvůrčí svobody a plného uměleckého uplatnění, které byly vzápětí přerušeny novými doktrínami nastupující diktatury. Sochařské dílo Vincence Vinglera vznikalo od druhé poloviny 40. let do posledních dnů umělcova života roku 1981, aniž prodělávalo nápadnější proměny či radikální názorové zvraty. Přesto lze říci, že monotematický projev Vincence Vinglera nenese v sobě jednotvárnost – rozvíjel se v mnohotvárnosti a působivosti výtvarného sdělení. Výstava představí v komorní formě dílo a osobnost sochaře Vincence Vinglera; soubor soch je doplněn o sochařské kresby, grafické listy a katalogy výstav.Fotografie z výstavy

×

Publikační licence

Tento web podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte autora na martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Vincenc Vingler „Proč mluvit s opicemi“